รีเซต

'เซี่ยงไฮ้' ลดฝุ่นพีเอ็ม2.5 ลง 36% ใน 5 ปี

'เซี่ยงไฮ้' ลดฝุ่นพีเอ็ม2.5 ลง 36% ใน 5 ปี
Xinhua
15 มกราคม 2564 ( 12:55 )
63
'เซี่ยงไฮ้' ลดฝุ่นพีเอ็ม2.5 ลง 36% ใน 5 ปี

เซี่ยงไฮ้, 15 ม.ค. (ซินหัว) -- นครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีนมีคุณภาพอากาศดียิ่งขึ้นหลังจากการปล่อยมลพิษลดต่ำลงอย่างมาก ขณะจีนดำเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2016-2020)

 

เฉิงเผิง หัวหน้าสำนักนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ระบุว่า "เซี่ยงไฮ้รักษาอัตราการเติบโตของประชากร เศรษฐกิจ และการบริโภคพลังงานรวมไว้ได้ โดยการปล่อยมลพิษประเภทหลักลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง และสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศพัฒนาขึ้น"

 

การปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ของเซี่ยงไฮ้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 46.6 และร้อยละ 28.2 ตามลำดับ ซึ่งสูงเกินเป้าหมายที่รัฐบาลกลางตั้งไว้

 

ความเข้มข้นเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือพีเอ็ม 2.5 (PM2.5) ของเซี่ยงไฮ้ในปี 2020 อยู่ที่ 32 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต่ำลงร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับปี 2015 และต่ำกว่าสถิติปี 2019 ซึ่งอยู่ที่ 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

เซี่ยงไฮ้ยังควบคุมการใช้ถ่านหินอย่างเข้มงวด พร้อมส่งเสริมการซื้อยานยนต์พลังงานใหม่ 364,000 คัน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยสัดส่วนถ่านหินในการใช้พลังงานขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 37 เป็นร้อยละ 31

 

ไป๋กัวเฉียง หัวหน้าวิศวกรของสำนักฯ ระบุว่าเซี่ยงไฮ้จะเดินหน้าลดความเข้มข้นของพีเอ็ม 2.5 และโอโซนต่อไป โดยมุ่งลดการปล่อยมลพิษในภาคพลังงาน อุตสาหกรรม และการคมนาคมขนส่งเป็นหลัก หลายเมืองในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีจะยกระดับความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพอากาศในภูมิภาค

 

นอกจากนี้เซี่ยงไฮ้ยังมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น โดยอัตราความครอบคลุมของผืนป่าอยู่ที่ร้อยละ 18.49 และมีพื้นที่ชุ่มน้ำ 2.9 ล้านไร่ เมื่อนับถึงสิ้นปี 2020

 

อนึ่ง เซี่ยงไฮ้ซึ่งมีประชากรกว่า 24 ล้านคน สร้างที่อยู่อาศัยให้สัตว์ป่าสำคัญ 20 แห่ง ฟื้นฟูหรือสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเกือบ 2,625 ไร่ พร้อมจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 6 แห่ง ระหว่างปี 2016-2020

ข่าวที่เกี่ยวข้อง