รีเซต

นายกฯ เยือนอิตาลี กระชับความสัมพันธ์ ผลักดันความร่วมมือรอบด้าน

นายกฯ เยือนอิตาลี กระชับความสัมพันธ์ ผลักดันความร่วมมือรอบด้าน
TNN ช่อง16
19 พฤษภาคม 2567 ( 20:04 )
21
นายกฯ เยือนอิตาลี กระชับความสัมพันธ์ ผลักดันความร่วมมือรอบด้าน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม นายกฯ ได้เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ของบริษัท Italia Alimentari ที่เมืองปาร์มา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต กระบวนการคัดกรอง และนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมแปรรูปของไทยได้ ต่อมาในช่วงบ่าย นายกฯ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีข้าวไทย โดยย้ำว่าผลการตรวจสอบล่าสุดไม่พบสารปนเปื้อน และรัฐบาลพร้อมให้หน่วยงานกลางเข้ามาพิสูจน์ทราบเพื่อขจัดข้อสงสัย ก่อนจะดำเนินการเปิดประมูลขายต่อไปในวันที่ 19 พฤษภาคม นายกฯ ได้หารือกับผู้บริหารธนาคาร Intesa Sanpaolo ซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำของอิตาลี ณ เมืองมิลาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ Green bonds และขอรับการสนับสนุนการลงทุนในโครงการสำคัญของไทย โดยเฉพาะโครงการ Landbridge ที่จะเชื่อมต่ออ่าวไทยกับทะเลอันดามัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า จากนั้น นายกฯ ได้พบหารือกับผู้บริหารสมาคมการออกแบบอุตสาหกรรม ณ พิพิธภัณฑ์ ADI เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการออกแบบ ซึ่งเป็น 1 ใน 11 อุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริม Soft Power ของไทย มุ่งเน้นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพนักออกแบบไทย และผลักดันให้มีการจัดนิทรรศการออกแบบนานาชาติในไทย เพื่อยกระดับงานออกแบบและสินค้าท้องถิ่นของไทยสู่เวทีโลก ปิดท้ายการเยือนในช่วงบ่าย นายกฯ ได้พบหารือกับผู้บริหาร Formula One Group ที่เมืองโบโลญญา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขัน F1 ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาส ขยายศักยภาพของประเทศ และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดึงดูดการท่องเที่ยวตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล


การเยือนอิตาลีของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ นับเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีและแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆ ในหลากหลายมิติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยในระยะยาว สอดรับกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง