รีเซต

'ทะเลสาบ' ในตุรกีแห้งเหือด ผลกระทบภัยแล้งฤดูร้อน

'ทะเลสาบ' ในตุรกีแห้งเหือด ผลกระทบภัยแล้งฤดูร้อน
Xinhua
9 กันยายน 2566 ( 15:58 )
15
'ทะเลสาบ' ในตุรกีแห้งเหือด ผลกระทบภัยแล้งฤดูร้อน

อังการา, 8 ก.ย. (ซินหัว) -- ประมวลภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งของทะเลสาบดูเดนในกรุงอังการา เมืองหลวงของตุรกี (ทูร์เคีย) โดยคณะนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าตุรกีมีแนวโน้มเผชิญอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนกันยายนนี้ หลังจากประสบกับคลื่นความร้อนหลายระลอกช่วงฤดูร้อน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง