รีเซต

ก.พาณิชย์ จ่อชง กนศ.-ครม. ไฟเขียว เปิดเจรจา 'เอฟทีเอ ไทย-เอฟตา' ดึงดูดการลงทุนเข้า ปท.

ก.พาณิชย์ จ่อชง กนศ.-ครม. ไฟเขียว เปิดเจรจา 'เอฟทีเอ ไทย-เอฟตา' ดึงดูดการลงทุนเข้า ปท.
มติชน
10 เมษายน 2565 ( 12:14 )
40
ก.พาณิชย์ จ่อชง กนศ.-ครม. ไฟเขียว เปิดเจรจา 'เอฟทีเอ ไทย-เอฟตา' ดึงดูดการลงทุนเข้า ปท.

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้จัดประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ เพื่อรับฟังความเห็นต่อการจัดทำกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ของไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (เอฟตา) ตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้กรมเร่งเปิดการเจรจาเอฟทีเอกับกลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญ เพื่อขยายการค้าของไทยไปตลาดโลก โดยนำข้อสรุปกรอบการเจรจาเอฟทีเอไทย- เอฟตา  เสนอรองนายกฯ เพื่อพิจารณาและนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.)  และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป หาก ครม.เห็นชอบ ก็จะเข้าสู่กระบวนการเจรจาต่อไป

 

” เอฟตา เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายการทำเอฟทีเอของไทย  เพราะมีนโยบายเปิดการค้าเสรี มีกำลังซื้อสูง มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีนักลงทุนสำคัญ  จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่า การจัดทำเอฟทีเอไทย-เอฟตา จะช่วยเพิ่มแต้มต่อและโอกาสการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดเอฟตา และดึงดูดนักลงทุนจากกลุ่มเอฟตามาไทยในสาขาที่เอฟตามีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะสาขาที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง โดยคาดว่าจะมีการประชุม กนศ. ภายในเดือนเมษายนนี้ ” นางอรมน กล่าว

 

นางอรมน กล่าวต่อว่า  เอฟตา แสดงความสนใจที่จะเปิดการเจรจา FTA กับไทย ตั้งแต่ปี 2562  กรมจึงมอบสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) ศึกษาผลกระทบของการจัดทำความตกลงฯ และเผยแพร่ผลการศึกษาบนเว็บไซต์ www.dtn.go.th รวมทั้งจัดสัมมนาและระดมความเห็นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาเป็นระยะ  ซึ่งสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (เอฟตา) ประกอบด้วย สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

 

โดยการค้าระหว่างไทยกับเอฟตา มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 10,010 ล้านเหรียญสหรัฐ  ไทยส่งออกไปเอฟตา 4,540 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้ามูลค่า 5,470 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ อัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกาและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และเครื่องสำอาง ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ นาฬิกาและส่วนประกอบ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค และผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง