รีเซต

ซินเจียงพัฒนา 'ที่ดินทำกิน' เกือบครึ่ง เป็นแปลงปลูกมาตรฐานสูง

ซินเจียงพัฒนา 'ที่ดินทำกิน' เกือบครึ่ง เป็นแปลงปลูกมาตรฐานสูง
Xinhua
9 มีนาคม 2566 ( 13:52 )
39
ซินเจียงพัฒนา 'ที่ดินทำกิน' เกือบครึ่ง เป็นแปลงปลูกมาตรฐานสูง

อุรุมชี, 9 มี.ค. (ซินหัว) -- สำนักการเกษตรและกิจการชนบทเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เปิดเผยว่าซินเจียงได้พัฒนาพื้นที่เพาะปลูกมาตรฐานสูงรวม 50.03 ล้านหมู่ (ราว 20.84 ล้านไร่) เมื่อนับถึงสิ้นปี 2022 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.39 ของที่ดินทำกินในภูมิภาคซินเจียงจัดสรรเงิน 2.07 พันล้านหยวน (ราว 1.04 หมื่นล้านบาท) ในปีก่อน เพื่ออุดหนุนการสร้างพื้นที่เพาะปลูกมาตรฐานสูง และสร้างพื้นที่ประเภทดังกล่าวเพิ่ม 7.15 ล้านหมู่ (ราว 2.97 ล้านไร่) โดยซินเจียงปรับปรุงคุณภาพของพื้นที่เพาะปลูกอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งยังเพิ่มกำลังการผลิตธัญพืชราวร้อยละ 10-20รายงานระบุว่าซินเจียงจะสร้างพื้นที่เพาะปลูกมาตรฐานสูงเพิ่ม 4.15 ล้านหมู่ (ราว 1.72 ล้านไร่) ปรับปรุงพื้นที่ประเภทดังกล่าว 1.35 ล้านหมู่ (ราว 5.62 แสนไร่) และทยอยพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกพื้นฐานถาวรทั้งหมดเป็นพื้นที่เพาะปลูกคุณภาพสูงในปี 2023อนึ่ง ปริมาณผลผลิตธัญพืชทั้งหมดของซินเจียงในปี 2022 เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ขณะส่วนแบ่งธัญพืชของภูมิภาคเพิ่มแตะ 700 กิโลกรัมต่อหัว ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง 44 จุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง