บ่อนโควิดระยอง-ชลบุรี พ่นพิษอีกรอบ สั่งสอบ 249 ตร. ตั้งแต่ พล.ต.ท. - ส.ต.ต.

บ่อนโควิดระยอง-ชลบุรี พ่นพิษอีกรอบ สั่งสอบ 249 ตร. ตั้งแต่ พล.ต.ท. - ส.ต.ต.
ข่าวสด
22 เมษายน 2564 ( 15:21 )
18
บ่อนโควิดระยอง-ชลบุรี พ่นพิษอีกรอบ สั่งสอบ 249 ตร. ตั้งแต่ พล.ต.ท. - ส.ต.ต.

ปม บ่อนโควิดระยอง-ชลบุรี ที่ทำให้เกิดการระบาดของโควิดระลอก2 พ่นพิษอีกรอบ สั่งสอบ 249 ตร. ไล่ลงมาตั้งตั้งแต่ยศ พล.ต.ท. ไปจนถึง ส.ต.ต.

 

 

วันที่ 22 เม.ย.2564 มีรายงานว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 167/2564 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ใจความว่า ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 3/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 และคำสั่ง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 33/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2563

 

 

แต่งตั้งและเพิ่มเติมคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุพันธ์ ผบก.ภ.จว.ระยอง กับพวกรวม 7 นาย กรณีปรากฎข้อเท็จจริงต่อสังคมว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี เป็นเหตุให้มี การแพร่เชื้อโรคโควิด 19 (COVID-19) ในจังหวัดระยองและกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบเปิดบ่อนการพนัน

 

 

หรือมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์จากบ่อนการพนันดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร เหตุเกิดวันเวลาใดไม่ปรากฏแน่ชัดถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 บริเวณพื้นที่ใกล้สถานีขนส่ง แห่งที่ 1(ขนส่งเก่า) ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และบริเวณหลังร้านนำชัยและร้านเฉลิมกรุง พัทยาเหนือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นั้น

 

 

เนื่องจาก พล.ต.ท.มโนช ตันตระเธียร จเรตำรวจ (สบ 8) ประธานกรรมการ ได้มีหนังสือลงวันที่ 10 มี.ค. 2564 รายงานว่าจากการสืบสวนในเรื่องดังกล่าวข้อเท็จจริง ฟังได้ว่าบ่อนการพนันบริเวณพื้นที่หลังสถานีขนส่ง (ขนส่งเก่า) จ.ระยอง มีการเริ่มลักลอบเปิดบ่อนการพนัน ประมาณเดือนมี.ค. 2563 ถึงปลายเดือนธ.ค. 2563

 

 

และบ่อนการพนันบริเวณพื้นที่ตลาดนำชัยหรือร้านนำชัย จ.ชลบุรี มีการเริ่มลักลอบเปิดบ่อนการพนันประมาณเดือนก.ค. 2563 ถึงปลายเดือนธ.ค. 2563 ซึ่งการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่และในห้วงเวลาดังกล่าวเป็นเหตุให้มีการแพร่เชื้อโรค โควิด 19 (COVID-19) ในจ.ระยองและจ.ชลบุรีและกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ ทำให้เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างรุนแรงในหลากหลายมิติในภาพรวมอีกด้วย

 

 

คณะกรรมการสืบสวน พิจารณาพยานหลักฐานในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าการสืบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจอื่นว่า มีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่สืบสวนนี้อยู่ด้วยประกอบด้วยข้าราชการตำรวจผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ที่จะต้องถูกพิจารณาความบกพร่องตามคำสั่ง

 


สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 234/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข ข้อ 5 ดังต่อไปนี้

 

 

สำหรับรายชื่อ ข้าราชการตำรวจที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนครั้งนี้ มีตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการ ยศ พล.ต.ท. ไปจนถึงยศ ส.ต.ต. ทั้งหมด 249 นาย ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีกรณีเป็นที่สงสัยว่า ข้าราชการตำรวจดังกล่าวกระทำผิดวินัยตามเสนอประธานกรรมการสืบสวน เพื่อให้ปรากฎรายละเอียดข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการตำรวจผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว มีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวช้องในเรื่องที่สืบสวนดังกล่าวด้วยหรือไม่

 

 

โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 84 และพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 มาตรา 94 ประกอบ กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ข้อ 28 จึงให้คณะกรรมการสืบสวนตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงกับข้าราชการตำรวจดังกล่าว

 

 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน กฎก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวน ข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ให้แล้วเสร็จ แล้วเสนอสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนข้อความอื่นนอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งเดิม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง