จับตาอุตสาหกรรมเกม นำเทคโนโลยี Blockchain มาปรับใช้ วิเคราะห์โดย Zipmex

จับตาอุตสาหกรรมเกม นำเทคโนโลยี Blockchain มาปรับใช้ วิเคราะห์โดย Zipmex
TNN ช่อง16
30 กรกฎาคม 2564 ( 11:36 )
26
จับตาอุตสาหกรรมเกม นำเทคโนโลยี Blockchain มาปรับใช้ วิเคราะห์โดย Zipmex

ก่อนหน้านี้ เราได้เห็นการนำเทคโนโลยี Blockchain ไปปรับใช้ในหลายอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น อุตสากรรมการเงิน การฝาก โอน หรือการกู้เงิน เป็นต้น และอีกหนึ่งอุตสากรรมที่เป็นที่น่าจับตามอง นั่นคือ ‘อุตสาหกรรมเกม’ ซึ่งเป็นที่จับตามองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งผู้พัฒนา ผู้เล่มเกม และนักลงทุน เนื่องด้วยเม็ดเงินของอุตสาหกรรมเกมมีมูลค่ามหาศาล ข้อมูลอ้างอิงจาก Newzoo พบว่า นับตั้งแต่ปี 2019 แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมทั่วโลกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในปี 2023 คาดว่าจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ประมาณ 204,600 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 6,000 ล้านบาท นอกจากนั้น การนำเทคโนโลยี Blockchain มาปรับใช้ยังขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบนิเวศ (Ecosystem) ภายในเกม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทั้ง Fungible และ Non-Fungible

     

ภาพแสดง คาดการณ์เม็ดเงินในอุตสาหกรรมเกมทั่วโลก ข้อมูลอ้างอิงจาก Newzoo


กรณีศึกษาการนำเทคโนโลยี Blockchain มาปรับใช้ในอุตสาหกรรมเกม

    การนำเทคโนโลยี Blockchain ไปปรับใช้ในแต่ละอุตสาหกรรมนั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบนิเวศ (Ecosystem) อย่างในอุตสาหกรรมเกม พบว่า มีการนำมาปรับใช้ในหลายส่วน ทั้งสินทรัพย์ที่เป็นประเภท Fungible และสินทรัพย์ประเภท Non-Fungible ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • สินทรัพย์ประเภท Fungible

Fungible เป็นการอธิบายถึงสินทรัพย์ที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกันได้ กล่าวคือ เมื่อมีการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้น การแลกเปลี่ยนจะยังคงได้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนเดิมกลับมา ตัวอย่างเช่น ธนบัตร หรือหากเป็นคริปโตฯ อาจหมายถึง Bitcoin, Ether หรือเหรียญอื่นๆ นอกจากนั้น ยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติม คือ สิ่งเหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนกันเป็นหน่วยย่อยได้ เช่น เมื่อนำธนบัตร 100 บาท อาจนำมาแลกธนบัตร 20 บาทได้ 5 ใบ หรือ Bitcoin ที่สามารถซื้อขายกันเป็นหน่วยย่อยได้

การนำมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมเกม ผู้พัฒนาเกมอาจสร้างเหรียญขึ้นมาใช้ภายในเกมได้ นอกจากนั้น ยังสามารถเพิ่มฟีเจอร์หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เข้าไปได้อีกด้วย เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับเกมที่สร้าง ตัวอย่างเช่น การที่ผู้ถือครองเหรียญของแพลตฟอร์มเกมนั้น สามารถมีสิทธิในการโหวตหรือเสนอข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเกม หรือการที่สามารถนำเหรียญนั้น มา Staking กับแพลตฟอร์มได้ กล่าวคือ สามารถนำเหรียญมาฝากเพื่อรับโบนัสตามที่มีการกำหนดไว้ได้ อาจเรียกได้ว่า เป็นการเล่นเกมที่ได้เงิน ก็เป็นได้

นอกจากการใช้ภายในแพลตฟอร์มเกมแล้ว เหรียญส่วนใหญ่ยังสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันบนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น กรณีของเหรียญ SAND เป็นเหรียญที่ใช้ในเกม The Sandbox นั้น สามารถซื้อขายได้บนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Zipmex จะเห็นได้ว่า ผู้ที่ถือครองเหรียญสามารถลงทุนได้ทั้งในเกมและในโลกแห่งความจริงได้ไปพร้อม ๆ กัน

  • สินทรัพย์ประเภท Non-Fungible

Non-Fungible เป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับ Fungible กล่าวคือ เป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ และยังเป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงอีกด้วย ตัวอย่างเช่น งานศิลปะ ภาพวาด คลิปวิดีโอ เป็นต้น ซึ่งการนำเทคโนโลยี Blockchain มาปรับใช้ ยิ่งช่วยให้ผู้สร้างและนักลงทุนในเรื่องการแสดงความเป็นเจ้าของของผลงาน รวมไปถึงต้นทุนและมาตรการการรักษาความปลอดภัยได้อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันเราจะเห็นว่า สินทรัพย์ประเภท Non-Fungible (NFT) ได้รับความนิยมจากทั้งผู้สร้างผลงานและนักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างพอกันออกผลงานที่เกี่ยวข้องกับ NFT

หากสังเกตในเกม จะพบว่า สินทรัพย์ประเภทนี้มีอยู่ในเกมอยู่แล้ว เช่น ตัวละคร อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือที่ดินภายในเกมก็ตาม ล้วนแล้วแต่เข้าข่ายเงื่อนไขของสินทรัพย์ประเภท Non-Fungible ทั้งสิ้น นั่นทำให้มีการนำ NFT มาปรับใช้ ซึ่งนอกจากเรื่องการแสดงความเป็นเจ้าของแล้ว ส่วนใหญ่จะมีการสร้าง Marketplace ขึ้นภายในแพลตฟอร์มเกม เพื่อทำให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน NFT กันได้ภายในเกม ซึ่งทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายมีความสะดวกในการแลกเปลี่ยนกันมากยิ่งขึ้น

บางแพลตฟอร์มยังสามารถนำ NFT ภายในเกม นำไปขายบน NFT Marketplace อื่น ๆ ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ที่ดินและตัวละครในเกม The Sandbox สร้างบน Ethereum Blockchain ทำให้สามารถนำ NFT ดังกล่าว ไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกันบน OpenSea ซึ่งเป็น NFT Marketplace นอกจากนั้น บางแพลตฟอร์มยังสามารถให้ผู้เล่นเกม สามารถสร้างสิ่งต่าง ๆ ภายในเกมได้อีกด้วย


กล่าวโดยสรุป อุตสาหกรรมเกม นับเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก ในการนำเทคโนโลยี Blockchain มาปรับใช้ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีเม็ดเงินที่มหาศาล นอกจากนั้น การนำเทคโนโลยี Blockchain มาปรับใช้ ทำให้การออกแบบระบบนิเวศของเกม มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้พัฒนา ผู้เล่นเกม และนักลงทุน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง