รีเซต

การเคหะฯ ออก 4 มาตรการ ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19

การเคหะฯ ออก 4 มาตรการ ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19
TNN ช่อง16
8 เมษายน 2563 ( 07:15 )
63
การเคหะฯ ออก 4 มาตรการ ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19

วันนี้ (8 เม.ย.63) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สั่งการให้ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 เช่น ถูกพักงาน ถูกเลิกจ้าง ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว ทำให้มีรายได้ลดลงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงการชำระค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อที่อยู่อาศัย ดังนั้น การเคหะแห่งชาติจึงได้ออกมาตรการเยียวยาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ประกอบด้วย

มาตรการที่ 1 พักชำระคำเช่าซื้อ 3 เดือน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าเช่าซื้อ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563

มาตรการที่ 2 ปลอดค่าเช่า 3 เดือน สำหรับลูกอาคารเช่ารายย่อย รวมทั้งลูกค้าที่เช่าแผงตลาด และร้านรายย่อย เริ่มตั้งแต่เดือนแษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 โดยลูกค้าเช่าซื้อและลูกค้าอาคารเช่า สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 สามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th สำหรับผู้เรายย่อยในอาคารเช่าเหมาต้องยื่นคำร้องผ่านผู้เช่าเหมาอาคาร ส่วนลูกค้าที่เช่าแผงตลาด และร้านค้ารายย่อยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ เนื่องจากการเคหะแห่งชาติจะปรับลดและปลอดค่าเช่าให้หันที

มาตรการที่ 3 ลดค่าเช่า 50% 3 เดือน ให้กับผู้เช่าร้านค้ารายย่อยในพื้นที่พลาซ่า หรือแผงตลาดที่ได้ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาบริหารพื้นที่กับการเคหะแห่ชาติ เริ่มตั้งแต่เตือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563

มาตรการที่ 4 จัดหาพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ รองรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องกักตัว โดยดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะให้สิทธิ์หริแก่ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมาตรการที่ออกมาจะสามารถช่วยเหลือ ลูกค้าของการเคหะแห่งชาติทั่วประเหศได้เกือบ 100,000 ครอบครัว และการเคหะแห่งชาติจะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center โทร. 1615

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง