รีเซต

ส่องขั้นตอน 'ขนส่งยานยนต์ทางรถไฟ' ในกว่างซี

ส่องขั้นตอน 'ขนส่งยานยนต์ทางรถไฟ' ในกว่างซี
Xinhua
22 กรกฎาคม 2566 ( 17:25 )
67
ส่องขั้นตอน 'ขนส่งยานยนต์ทางรถไฟ' ในกว่างซี

หลิ่วโจว, 22 ก.ค. (ซินหัว) -- ชวนชมกระบวนการขนส่งยานยนต์ทางรถไฟสินค้า บริเวณฐานโลจิสติกส์ยานยนต์ลั่วหรง เมืองหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน

เมืองหลิ่วโจวปรับใช้ข้อได้เปรียบของฐานโลจิสติกส์ฯ ซึ่งรวมถึงสมรรถนะการขนส่งและทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการขนส่งยานพาหนะส่งออกที่มีประสิทธิภาพและมั่นคง

ปัจจุบันหลิ่วโจวขนส่งยานพาหนะทางรถไฟรวม 63,000 คัน เมื่อนับถึงวันที่ 15 มิ.ย. ซึ่งเป็นยานพาหนะส่งออก 22,700 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 65 เมื่อเทียบปีต่อปี

(บันทึกภาพวันที่ 19 ก.ค. 2023)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง