รีเซต

"กกต." ดีเดย์16-20ก.ค.นี้ รับสมัครซ่อมปากน้ำ ป้องกันโควิด-19 เต็มที่

"กกต." ดีเดย์16-20ก.ค.นี้ รับสมัครซ่อมปากน้ำ ป้องกันโควิด-19 เต็มที่
มติชน
13 กรกฎาคม 2563 ( 09:16 )
136
"กกต." ดีเดย์16-20ก.ค.นี้ รับสมัครซ่อมปากน้ำ ป้องกันโควิด-19 เต็มที่
“กกต.” ดีเดย์16-20ก.ค.นี้ รับสมัครซ่อมปากน้ำ ป้องกันโควิด-19เต็มที่

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม การเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ ขยับใกล้เข้ามา โดยก่อนหน้านี้ นายปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.สมุทรปราการ กล่าวถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่างว่า ขณะนี้ กกต.ได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งครบเรียบร้อยแล้ว และกำหนดให้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางเสาธง เป็นศูนย์ประสานการเลือกตั้งประจำเขต ทั้งนี้ ทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ออกประกาศกำหนดให้ห้องประชุม ชั้น 3 ของ อบต.บางเสาธง เป็นสถานที่รับสมัคร สถานที่ดังกล่าวกว้างขวาง โอ่โถง มีพื้นที่เพียงพอในการจัดสถานที่รับสมัครแบบโซเชียลดิสแทนซิ่ง มีการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโควิด-19 โดยมีจุดคัดกรอง และเจลแอลกอฮอล์ด้วย

“ทั้งนี้ ในวันที่ 15 กรกฎาคม ทางสำนักงานจะร่วมมือกับทางเขต เพื่อซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครว่าจะมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไร การจัดสถานที่เหมาะสมหรือไม่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการคัดกรองบุคคลเข้าสถานที่มีความพร้อมหรือไม่ โดยเป็นการซักซ้อมและทบทวนแนวทางต่างๆ ก่อนที่จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคมนี้ เพื่อทุกอย่างมีความพร้อมเต็มที่และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย” ผอ.กกต.สมุทรปราการ กล่าว

นายปฐมพงศ์ กล่าวว่า ขณะเดียวกัน ได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด ประธาน ศบค.จังหวัด และสาธารณสุข ว่าขั้นตอนการใช้สิทธิยังคงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งจะมีเจ้าหน้าที่ อสม.จำนวน 3 คนทำหน้าที่คัดกรองผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปใช้สิทธิลงคะแนน หากคัดกรองแล้วพบว่ามีผู้มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 ทาง กกต.ได้จัดคูหาพิเศษ 1 คูหา ไว้คอยอำนวยความสะดวกด้วย ยืนยันว่าเราเตรียมความพร้อมและจัดมาตรการเฝ้าระวังไว้อย่างเต็มที่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง