รีเซต

จีนเริ่มสร้าง 'ศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งชาติ'

จีนเริ่มสร้าง 'ศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งชาติ'
Xinhua
4 มีนาคม 2564 ( 15:16 )
372
จีนเริ่มสร้าง 'ศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งชาติ'

ปักกิ่ง, 4 มี.ค. (ซินหัว) -- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน (MOST) ได้เริ่มก่อสร้างศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งชาติ และออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างดังกล่าวแล้ว โดยศูนย์ดังกล่าวจะมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญๆ เป็นหลัก เพื่อส่งเสริมการผลักดันผลงานวิจัยที่สำคัญๆ ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม

 

กระทรวงระบุว่า การก่อสร้างดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนภูมิภาคที่สำคัญต่างๆ ซึ่งจะส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันและหล่อหลอมความร่วมมือระหว่างภูมิภาคและสาขาต่างๆ

กระทรวงยังระบุว่า ศูนย์ดังกล่าวจะให้บริการด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการแปลงผลลัพธ์ทางการวิจัยให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยมุ่งเป้าปรับปรุงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันที่เป็นแกนหลักของอุตสาหกรรมสำคัญๆ ในประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง