รีเซต

ลงทะเบียนสมัครงานเกาหลี 2564 ไปทำงานเกาหลี ถูกกฎหมาย เปิด "วิธีสมัครทำงานเกาหลี" ใครไปได้บ้าง?

ลงทะเบียนสมัครงานเกาหลี 2564 ไปทำงานเกาหลี ถูกกฎหมาย เปิด "วิธีสมัครทำงานเกาหลี" ใครไปได้บ้าง?
Ingonn
20 พฤศจิกายน 2564 ( 08:29 )
91.8K
2
ลงทะเบียนสมัครงานเกาหลี 2564 ไปทำงานเกาหลี ถูกกฎหมาย เปิด "วิธีสมัครทำงานเกาหลี" ใครไปได้บ้าง?

ใครที่มีความสนใจ "ไปทำงานเกาหลี ถูกกฎหมาย" จากกระทรวงแรงงาน ตอนนี้เริ่ม "สมัครงานไปทำงานเกาหลี" ได้แล้ว กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10 เพื่อสมัครงานประเภทงานเกษตร/ ปศุสัตว์ ลงทะเบียนเลือกวันสมัครตั้งแต่วันนี้ – 24 พ.ย. 64

 

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) โดยในรอบนี้ได้รับโควตาผู้สอบผ่านประเภทงานเกษตร/ ปศุสัตว์ (เพศชาย) จำนวน 1,000 คน ซึ่งภายหลังจากดำเนินการทดสอบเสร็จสิ้น จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาจนครบจำนวนที่กำหนดตามโควตา และผู้มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวจะมีสิทธิยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) และขึ้นทะเบียนไว้ 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการทดสอบ

 

 

ช่องทาง ลงทะเบียนสมัครงานเกาหลี

เว็บไซต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (Overseas Employment E-Service) กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

toea.doe go.th (โดยไม่ต้องใส่ www.)

 

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับสมัครกรุงเทพมหานคร บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 – 28 พ.ย. 64 (จำนวน 5 วัน) เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ตามลำดับนัดหมายที่ลงทะเบียนไว้ และชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบให้แก่สำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลีเป็นจำนวนเงิน 830 บาท 

 

คุณสมบัติผู้สมัครทำงานเกาหลี

 • อายุระหว่าง 18 – 39 ปีบริบูรณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สายตาไม่บอดสี
 • ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง
 • ไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส และวัณโรค
 • ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคง
 • ไม่มีประวัติการถูกลงโทษจำคุก
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
 • ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
 • ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10  หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป  

 

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วนจำนวน 2 ฉบับ 
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาว ไม่สวมเสื้อสีขาว และรวบผมให้เห็นใบหู ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 ใบ

 

ประกาศผลสมัครงานทำงานเกาหลี กรมจัดหางาน

โดยจะประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี วัน เวลาและสถานที่ทดสอบ ในวันที่ 9  ธ.ค. 64 ทางเว็บไซต์

https://doe-eps.thaijobjob.com

http://www.doe.go.th/overseas

www.lib.doe.go.th

www.epstopik.hrdkorea.or.kr

 


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 9429 0 2245 6716  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

 

ข้อมูลจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน

 

 

 

 

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง