รีเซต

จัดพิธี ไหว้ครูออนไลน์ นักเรียนปลื้ม วิธีเปลี่ยนแต่ยังระลึกถึงเหมือนเดิม

จัดพิธี ไหว้ครูออนไลน์ นักเรียนปลื้ม วิธีเปลี่ยนแต่ยังระลึกถึงเหมือนเดิม
ข่าวสด
16 กรกฎาคม 2563 ( 20:20 )
281
จัดพิธี ไหว้ครูออนไลน์ นักเรียนปลื้ม วิธีเปลี่ยนแต่ยังระลึกถึงเหมือนเดิม

 

จัดพิธี ไหว้ครูออนไลน์ นักเรียนปลื้ม วิธีเปลี่ยนแต่ยังระลึกถึงเหมือนเดิม

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่โรงเรียนบ้านน้ำมิน ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้มีการจัดพิธีไหว้ครูออนไลน์ ผ่านระบบโดยการถ่ายทอดผ่านระบบ vdo conferrentce ของโรงเรียน เพื่อเป็นการระลึกถึง พระคุณครูบาอาจารย์ ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี ที่ดีงามของลูกศิษย์ พึงกระทำ ต่อครูบาอาจารย์

นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำมิน กล่าวว่า ปกติทางโรงเรียนจะจัดวันไหว้ครูในวันพฤหัสบดีแรกของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 จนเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมา แต่เนื่องจากในปีการศึกษานี้เกิดโควิด-19 จึงทำให้ต้องงดกิจกรรมไหว้ครูแบบรวมชั้น และใช้ระบบออนไลน์ในการทำพิธีไหว้ครู ผ่านระบบ vdo. conferrentce ของโรงเรียน

ซึ่งเป็นไปตามแนวของของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อลดความเสี่ยง อันเนื่องจาก ความแออัด หรือความใกล้ชิดของนักเรียน ในเวลาทำกิจกรรมไหว้ครู

โดยทางโรงเรียน ได้จัดให้ทำพิธีไหว้ครูในแต่ละระดับชั้น โดยใช้ห้องเรียนของ ระดับชั้นนั้น ๆ รักษาระยะห่าง 1 เมตร โดยให้คุณครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาอยู่ประจำชั้นเรียนของตัวเอง นักเรียนไม่ต้องทำพิธีรวมกันทั้งโรงเรียนเหมือนปีที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งนักเรียนส่วนมากรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ไหว้ครูในปีนี้แบบออนไลน์ครั้งแรกในชีวิต และรู้สึกถึงคุณค่าหรือการระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่คอยอบรม สั่งสอน ชี้แนะ ให้เป็นคนดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง