รีเซต

เริ่มแล้ววันนี้! ประกาศ อย.ร้านขายยาจ่ายยาต้านไวรัสโควิดได้ ต้องมีใบสั่งแพทย์

เริ่มแล้ววันนี้! ประกาศ อย.ร้านขายยาจ่ายยาต้านไวรัสโควิดได้ ต้องมีใบสั่งแพทย์
TNN ช่อง16
2 กันยายน 2565 ( 15:13 )
132
เริ่มแล้ววันนี้! ประกาศ อย.ร้านขายยาจ่ายยาต้านไวรัสโควิดได้ ต้องมีใบสั่งแพทย์

อย.ออกประกาศให้ "ร้านขายยา" สามารถจ่ายยาต้านไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้ป่วยที่มีใบสั่งยาจากแพทย์ได้แล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ก.ย.2565 เป็นต้นไป

ภายหลังจากที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีมติเห็นชอบให้ "ร้านขายยา" สามารถจ่ายยาต้านไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้ป่วยที่มีใบสั่งยาจากแพทย์ได้ โดยให้เริ่มวันที่ 1 ก.ย.2565 นั้น

ล่าสุด วันนี้ (2 ก.ย.65) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงประกาศเรื่อง การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน สำหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค (Conditional Approval for Emergency Use of Medicinal Products) ฉบับที่ 5 ลงนามในประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565

โดยมีรายละเอียด ระบุว่า เพื่อให้การกระจายผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ รัดกุม รอบคอบ และเกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยหรือผู้รับผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงเพื่อควบคุมการระบาดของโรค

โดยข้อ 6 (1) ของกฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ.2555 ได้กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถกำหนดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา อันเป็นภาระหน้าที่แก่ผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนได้เท่าที่จำเป็นเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

อาศัยอำนาจของผู้อนุญาตตามมาตรา 4 ประกอบกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 5 (2)/4 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค (Conditional Approval for Emergency Use of Medicinal Products) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

"ข้อ 5 (2)/4 กรณีผลิตภัณฑ์ยาต้านเชื้อไวรัสชนิตรับประทาน (oral antiviral pills) ที่ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากการกระจายยาตาม (2) ให้สามารถกระจายยาไปยังสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันได้ โดยต้องจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้น"

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภาพจาก AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง