รีเซต

หวังอี้ย้ำ 'หลักยึดมั่น 4 ประการ' พัฒนาสายสัมพันธ์กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก

หวังอี้ย้ำ 'หลักยึดมั่น 4 ประการ' พัฒนาสายสัมพันธ์กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก
Xinhua
27 พฤษภาคม 2565 ( 17:16 )
76
หวังอี้ย้ำ 'หลักยึดมั่น 4 ประการ' พัฒนาสายสัมพันธ์กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก

โฮนีอารา, 27 พ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (26 พ.ค.) หวังอี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ซึ่งเดินทางเยือนหมู่เกาะโซโลมอน กล่าวว่าจีนจะดำเนินงานตาม "หลักยึดมั่น 4 ประการ" ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกหวังแถลงข่าวร่วมกับเจเรเมียห์ มาเนเล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของหมู่เกาะโซโลมอน และกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและหมู่เกาะโซโลมอนมีความก้าวหน้าอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อันจับต้องได้แก่ประชาชนในภูมิภาคหวังเน้นย้ำหลักยึดมั่น 4 ประการของจีน ได้แก่ การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน การเคารพซึ่งกันและกัน ความร่วมมือที่เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และการเปิดกว้างและความครอบคลุมในการพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกหลักยึดมั่นประการแรก "การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน" : จีนเชื่อเสมอมาว่าประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ล้วนมีความเท่าเทียมกัน และถือว่ากลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเป็นส่วนสำคัญของความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South cooperation) และเป็นหุ้นส่วนหลักในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติหลักยึดมั่นประการสอง "การเคารพซึ่งกันและกัน" : จีนเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเสมอมา รวมถึงความพยายามบุกเบิกวิถีทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับลักษณะประเทศของตนเองจีนไม่เคยแทรกแซงกิจการภายในของกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก โดยจีนไม่มีข้อผูกพันทางการเมืองหรือแสวงหาผลประโยชน์อันเห็นแก่ตัวในทางภูมิรัฐศาสตร์ หากติดต่อหารือกับกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกหลักยึดมั่นประการสาม "ความร่วมมือที่เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย" : จีนจะยังคงเป็นผู้สนับสนุน ผู้สร้าง และผู้ส่งเสริมการพัฒนาของกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก และทุ่มเทเพื่อกระชับความร่วมมือเชิงปฏิบัติกับกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกให้ลงลึกยิ่งขึ้นในทุกด้านจีนจะให้การช่วยเหลืออย่างจริงใจแก่กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกในการพัฒนาเศรษฐกิจ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถพัฒนาตนเอง และแบ่งปันผลตอบแทนที่เกิดจากการพัฒนาของจีนแก่กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกหลักยึดมั่นประการสี่ "การเปิดกว้างและความครอบคลุม" : ภูมิภาคแปซิฟิกใต้ควรเป็นเวทีสำหรับความร่วมมือ ไม่ใช่เวทีสำหรับการแข่งขันที่มุ่งทำลายกันเอง โดยความร่วมมือของจีนกับกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกนั้นไม่ได้มุ่งเป้าหมายที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง และไม่ควรถูกขัดขวางโดยประเทศใดๆจีนเคารพการติดต่อสื่อสารที่กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกได้จัดตั้งร่วมกับประเทศอื่นๆ โดยจีน ซึ่งมุ่งมั่นในจิตวิญญาณแห่งการเปิดกว้าง พร้อมดำเนินความร่วมมือด้านตลาดที่สามกับประเทศอื่นๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง