รีเซต

กฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่!!เพิ่มโทษแฮ็กงานผู้อื่น

กฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่!!เพิ่มโทษแฮ็กงานผู้อื่น
TNN ช่อง16
1 ตุลาคม 2563 ( 12:57 )
238
กฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่!!เพิ่มโทษแฮ็กงานผู้อื่น

วันนี้ ( 1 ต.ค.63) นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อออกเป็นกฎหมายและบังคับใช้ต่อไป สำหรับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ได้ปรับปรุง 3 ประเด็นสำคัญ คือ (1) กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) โดยนำวิธีแจ้งเตือนและนำออก (Notice and Take down) มาใช้ ซึ่งหากเจ้าของสิทธิพบว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น สามารถแจ้งเตือนไปยัง ISP ให้นำงานละเมิดลิขสิทธิ์ออกได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาล (2) ปรับปรุงมาตรการการละเมิดทางเทคโนโลยี โดยเพิ่มการเอาผิดผู้ผลิตหรือจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการแฮ็กงานลิขสิทธิ์ และ (3) ขยายระยะเวลาการคุ้มครองภาพถ่าย ซึ่งเดิมให้ความคุ้มครอง 50 ปีหลังจากสร้างสรรค์ผลงาน โดยปรับเป็นการให้ความคุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์เสียชีวิต

โดยประโยชน์ของการปรับปรุงร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ครั้งนี้ จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างกลไกการคุ้มครองผลงานลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์ว่าจะได้รับความคุ้มครองผลงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์ใหม่ๆ ตลอดจนสร้างบรรยากาศการค้าและการลงทุน  รวมไปถึงการยกระดับการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ให้สอดคล้องกับภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty: WCT)

ทั้งนี้ ในขั้นตอนต่อไปเมื่อร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาแล้ว กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะออกกฎหมาย  ลำดับรองเพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติภายใต้ร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ดังกล่าวต่อไป เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง