มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ขอบคุณทุกธารน้ำใจ ร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจ รองรับผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19

มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ขอบคุณทุกธารน้ำใจ ร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจ รองรับผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19
TrueID
29 เมษายน 2564 ( 15:21 )
1.7K
มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ขอบคุณทุกธารน้ำใจ ร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจ รองรับผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19
มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจภายในสองวันมากถึง สี่ล้านหกแสนสองหมื่นบาท
 

 
 
ทั้งนี้ เงินบริจาคจำนวน 2,580,000 บาท ได้นำไปจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ขั้นวิกฤต จำนวน 6 เครื่อง โดยมอบแก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายนนี้ เพื่อให้ทันรองรับผู้ป่วยวิกฤตที่เพิ่มขึ้น
 
 
เงินบริจาคจำนวน 2,040,000 บาท ได้จัดสรรเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยขั้นวิกฤตอีก 3 เครื่อง และเครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 3 ชุด สำหรับโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 ในสังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 
 
ด้วยคาดหมายว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงสร้างความกดดันแก่หน่วยงานที่ให้บริการสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ไปอีกระยะหนึ่ง มูลนิธิพุทธรักษาและมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ขอเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีจิตเมตตาในสังคมไทย ร่วมสนับสนุนการทำงานด้านสาธารณสุขของประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
 
 
และหวังว่าจะได้ร่วมสร้างคุณความดีกับทุกๆ ท่านในโอกาสต่อไป
 
 
 
ขอขอบพระคุณ และกราบขออภัยในความผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องประการใด

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง