รีเซต

เขื่อนวังร่มเกล้าน้ำแห้งส่อแล้งรุนแรง-เตือนงดทำนาปรังรอบ 2

เขื่อนวังร่มเกล้าน้ำแห้งส่อแล้งรุนแรง-เตือนงดทำนาปรังรอบ 2
TNN ช่อง16
20 มีนาคม 2565 ( 08:59 )
186
เขื่อนวังร่มเกล้าน้ำแห้งส่อแล้งรุนแรง-เตือนงดทำนาปรังรอบ 2
                      


ที่จังหวัดอุทัยธานี สถานการณ์ภัยแล้งที่เริ่มส่อเค้าว่าจะเป็นเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะแม่น้ำตากแดด ทั้งเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนวังร่มเกล้าตลอดทั้งสายที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และแม่น้ำสายนี้เป็นต้นน้ำของแม่น้ำสะแกกรัง ที่หล่อชีวิตของชาวเมืองอุทัยธานี ที่มีสภาพแห้งขอด จนมองเห็นเนินทรายกลางแม่น้ำ มีน้ำขังเป็นช่วงๆ บางช่วงบางตอนเกิดจากน้ำซึมบ่อทรายเท่านั้น และทำให้เขื่อนวังร่มเกล้าไม่มีน้ำต้นทุนกักเก็บไว้ และไม่สามารถที่จะปล่อยไปช่วยพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาปรังในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้งได้ 

         

ซึ่งทางชลประทานอุทัยธานี ได้ออกมาเตือนเกษตรกรชาวนาเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง เกษตรกรควรงดการทำนาปรังอย่างเด็ดขาดเพราะจะเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะตามมาจากภัยแล้ง หากจะทำก็ขอให้มั่นใจว่ามีแหล่งน้ำของตัวเองเพียงพอเท่านั้น และขอให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชที่ใช้นำน้อยแทนโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว เพื่อลดความเสี่ยง 


โดยชาวนาส่วนใหญ่ที่หวั่นภัยแล้งเกรงว่าจะไม่มีน้ำทำนาก็ว่างเว้นทำนาไป แต่มีเกษตรกรชาวนาบางส่วนที่ไม่เชื่อคำเตือนของทางราชการฝืนลงมือเพาะปลูกทำนาปรังรอบ 2 เริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้ว ส่วนแม่น้ำดังกล่าวช่วงไหนที่ยังพอมีน้ำ และแหล่งหญ้าอยู่ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พาฝูงกระบือ และสัตว์เลี้ยงจากพื้นอื่น และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารภาพ :  ผู้สื่อข่าว อุทัยธานี 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง