ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้ เปิดใช้รัฐสภาใหม่เต็มรูปแบบ สร้างนาน 8 ปี งบ 1.2 หมื่นล.ใหญ่สุดในโลก

ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้ เปิดใช้รัฐสภาใหม่เต็มรูปแบบ สร้างนาน 8 ปี งบ 1.2 หมื่นล.ใหญ่สุดในโลก
มติชน
12 เมษายน 2564 ( 07:19 )
63
ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้ เปิดใช้รัฐสภาใหม่เต็มรูปแบบ สร้างนาน 8 ปี งบ 1.2 หมื่นล.ใหญ่สุดในโลก

เมื่อวันที่ 12 เมษายน นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้า การก่อสร้าง รัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมาว่า ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ รัฐสภาจะเปิดใช้อาคารอย่างเต็มรูปแบบ หลังจากใช้เวลาก่อสร้างมานาน 8 ปีเต็ม และเป็นอาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขณะนี้สร้างเสร็จแล้ว เกือบ 99% อยู่ระหว่างการปรับภูมิทัศน์ และส่งมอบงาน ส่วนงานระบบทั้งหมด เสร็จเกือบ 100% แล้ว โดยที่ผ่านมาเปิดใช้เพียงพื้นที่การประชุม ของ ส.ส. และ ส.ว. เท่านั้น

 

 

แต่ยังมีพื้นที่ส่วนกลาง ที่ยังไม่ได้เปิดใช้ โดยจุดเด่นสำคัญ คือเครื่องยอดทองคำ ที่เป็นสัญลักษณ์ ของเขาพระสุเมร ในคติความเชื่อทางศาสนา “หลักไตรภูมิ” ผู้ออกแบบคือ รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี และ อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทย โดยหวังสืบสานงานสถาปัตยกรรมไทยที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งหลักไตรภูมิ ถือเป็นพื้นฐานของสังคมไทย สะท้อนถึงการประกอบคุณงามความดี ทำให้เป็นสถานที่ที่ “ใครทำดีได้ดี ใครทำชั่วได้ชั่ว”

 

 

นางพรพิศ กล่าวต่อว่า ส่วนเบื้องล่างของ เครื่องยอด เป็น “โถงรัฐพิธี” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนิน มาในการรัฐพิธี เปิดสมัยประชุมรัฐสภาขึ้นครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทุกสมัย ภายในตกแต่งด้วยงานจิตรกรรมฝาผนัง ของสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร มีการวาดภาพเรื่องราวสังคมไทยทั่วทุกภาค นอกจากนั้นมีการเพิ่มภาพประชาชนสวมหน้ากาก ป้องกันโควิด-19 เพื่อบันทึกเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันด้วย อย่างไรก็ตามอาคารรัฐสภาก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2556 ด้วยงบประมาณ วงเงินแระมาณ 12,000ล้านบาท มีพื้นที่ใช้สอย 424,000 ตารางเมตร บนเนื้อที่ ประมาณ 120 ไร่ ตัวอาคารมีทั้งสิ้น 11 ชั้น แบ่งเป็นส่วนของ สภาผู้แทนราษฎรทางทิศเหนือ มีห้องประชุมพระสุริยัน สำหรับประชุม ส.ส.และประชุมร่วมรัฐสภา และส่วนของวุฒิสภาทางทิศใต้ มีห้องประชุมพระจันทราสำหรับประชุมวุฒิสภา

 

 

“ยืนยันว่า อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เกิดขึ้นให้คนไทยได้มีความภาคภูมิใจให้ศิลปะความเป็นไทย โดยจะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เยี่ยมชมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางการเมืองผ่านพิพิธภัณฑ์ประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังมีลานประชาชนให้ประชาชนได้เข้าใช้บริการด้วย โดยจะเริ่มรื้อรั่วโดยรอบการก่อสร้างออกตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.นี้เป็นต้นไป” เลขาธิการสภาฯ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง