รีเซต

ครม. ไฟเขียวรัฐกู้เงินเพิ่ม 7.4 หมื่นล้าน กู้ให้อสมท. 2.2 พันล้าน เหตุรายได้ลด

ครม. ไฟเขียวรัฐกู้เงินเพิ่ม 7.4 หมื่นล้าน กู้ให้อสมท. 2.2 พันล้าน เหตุรายได้ลด
ข่าวสด
23 กุมภาพันธ์ 2564 ( 17:32 )
54
ครม. ไฟเขียวรัฐกู้เงินเพิ่ม 7.4 หมื่นล้าน กู้ให้อสมท. 2.2 พันล้าน เหตุรายได้ลด

วันที่ 23 ก.พ. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีแผนก่อหนี้ 1,539,832.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74,394.17 ล้านบาท จากเดิม 1,465,438.61 ล้านบาท แผนบริหารหนี้เพิ่มเป็น 1,403,981.17 ล้านบาทเพิ่ม 124,534.37 ล้านบาท จากเดิม 1,279,446.80 ล้านบาท และชำระหนี้ 387,860.72 ล้านบาท เพิ่ม 505.88 ล้านบาทจากเดิม 387,354.84 ล้านบาท

 

ทั้งนี้หลังการปรับปรุงหนี้แล้ว จะทำให้หนี้สินต่อจีดีพีของประเทศ เป็น 56.74% ซึ่งยังไม่เกินเป้าหมาย 60% ตามกรอบนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด โดยแผนหนี้สาธารณะปรับปรุงใหม่สามารถกู้เงินและบริหารหนี้ภายใต้แผนงานหรือโครงการตามพระราชกำหนดกู้เงินโควิด-19 ภายใต้กรอบวงเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท โดยได้บรรจุให้ รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง คือ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สามารถกู้เงินเพื่อและบริหารหนี้ได้

 

สำหรับรายละเอียดการกู้เงินเพิ่ม ตามแผนก่อหนี้ใหม่ของภาครัฐ 66,687.92 ล้านบาท แบ่งเป็นรัฐบาลกู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุลปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 608,962.48 ล้านบาทเพิ่ม 14,037.52 ล้านบาทจากเดิม 623,000 ล้านบาท รัฐบาลกู้เงินตามแผนโควิด-19 626,239 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 76,239 ล้านบาทจากเดิม 550,000 ล้านบาท รัฐบาลกู้เงินเพื่อทำรถไฟช่วงบางชื่อ-รังสิต วงเงิน 65,732.68 ล้านบาทเพิ่มขึ้น4,907.57 ล้านบาทจากเดิม 60,825.11 ล้านบาท การกู้เพิ่มเสริมสภาพคล่องเงินคงคลัง 98,578.87 ล้านบาทเพิ่ม 421.13 ล้านบาท จากเดิม 99,000 ล้านบาท

 

ส่วนแผนการกู้ใหม่ของรัฐวิสหาหกิจ เพิ่มขึ้น 7,706.25 ล้านบาท ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) กู้เงิน 9,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,000 ล้านบาทจากเดิม 3,000 ล้านบาท โดยกู้เพิ่มเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า รฟท.กู้เงินเพื่อจัดหารถจักรและอะไหล่ 4,344.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 986.25 ล้านบาท จากเดิม 3,387.90 ล้านบาท และกู้เงินเพิ่มเสริมสภาพคล่องให้ บริษัท อสมท. จำกัด วงเงิน 2,250 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 750 ล้านบาทจากเดิม 1,500 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ลดลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง