รีเซต

ไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 5" คนละครึ่งเฟส 5 เงินเข้าวันไหน ลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 5 เมื่อไหร่ เช็กเลย!

ไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 5" คนละครึ่งเฟส 5 เงินเข้าวันไหน ลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 5 เมื่อไหร่ เช็กเลย!
Ingonn
29 กรกฎาคม 2565 ( 08:15 )
18.6K
3
ไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 5" คนละครึ่งเฟส 5 เงินเข้าวันไหน ลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 5 เมื่อไหร่ เช็กเลย!

เช็คสิทธิ คนละครึ่งเฟส 5 คนละครึ่งเฟส 5 เงินเข้าวันไหน หลังจากครม.อนุมัติโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 ให้เงินคนละครึ่งเฟส 5 ไม่เกินคนละ 800 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ ใช้ไม่เกินวันละ 150 บาทต่อวัน และเริ่มใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565

 

วันนี้ TrueID จึงจะมาสรุป ไทม์ไลน์คนละครึ่งเฟส 5 ว่าเปิด ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 สำหรับรายใหม่ และยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 5 สำหรับรายเก่า มีวันไหนบ้าง และเงื่อนไขสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 มีอะไรบ้าง

 

ไทม์ไลน์"คนละครึ่งเฟส 5" เงินเข้าวันไหน

วันที่

สิทธิคนละครึ่งเฟส 5

19 สิงหาคม 2565
 • รายเก่า ยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 
 • รายใหม่ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5
1 กันยายน 2565ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5
14 กันยายน 2565ต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ภายในวันนี้ เวลา 22.59 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถูกตัดสิทธิ
31 ตุลาคม 2565สิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส 5

 

คนละครึ่งเฟส 5 ได้เท่าไหร่

คนละครึ่งเฟส 5 วงเงิน 800 บาท ใช้ได้ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน

 

คนละครึ่งเฟส 5 ใช้ได้เมื่อไหร่

ระยะเวลาการดำเนินการ 4 เดือน (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2565) โดยให้สิทธิประชาชนผู้ได้รับสิทธิ ตั้งแต่ 1 กันยายน-31 ตุลาคม 2565

 

สิทธิลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
 3. มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประจำตัวประชาชน
 4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2
 5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
 6. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 รายเก่า

ผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 สามารถยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 เพื่อเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยจะต้องใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ในการซื้อสินค้าหรือบริการภายใต้โครงการสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5

 

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5"

 1. กดแถบแบนเนอร์ (Banner) โครงการคนละครึ่ง ที่ปรากฏในหน้า g-Wallet ของแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” ตั้งแต่ เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน

 2. ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5 โดยขอให้ประชาชนอ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5 เมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วและยอมรับตามเงื่อนไขสามารถกดที่แถบ “ยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ”

 

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รายใหม่

ช่องทางการลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 1. กรณีเป็นประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง​.com 

 2. กรณีประชาชนที่ไม่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง​.com 

 

ประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียน ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2565 จะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น.  ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5

 

สำหรับประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หรือข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิในโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5

 

วิธีลงทะเบียนคนละครี่งเฟส 5

 1. เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com แล้วกดลงทะเบียนรับสิทธิ สำหรับประชาชน หากลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง กดแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง
 2. กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ
 3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล เบอร์โทรให้ถูกต้องครบถ้วน 
 4. รอรับ OTP ทาง SMS แล้วกรอก OTP  กดยืนยัน
 5. ระบบแจ้งได้รับข้อมูลของท่านแล้ว รอตรวจสอบคุณสมบัติ และจะแจ้งผลทาง SMS ภายใน 3 วัน

 

 

 

ข้อมูล www.คนละครึ่ง.com

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม