รีเซต

วราวุธ รมว.ทส.ลงพื้นที่เพชรบุรี/ประจวบฯ

วราวุธ รมว.ทส.ลงพื้นที่เพชรบุรี/ประจวบฯ
77ข่าวเด็ด
5 กรกฎาคม 2563 ( 16:32 )
116
วราวุธ รมว.ทส.ลงพื้นที่เพชรบุรี/ประจวบฯ

 

เพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ์-วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ,อธิบดีกรมป่าไม้ ,อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมคณะลงพื้นที่เพชรบุรี /ประจวบคีรีขันธ์ มอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดอาทิ ทสจ.4 จังหวัด และอุทยานเขาสามร้อยยอด,อุทยานแห่งชาติหาดวนกร และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

วันนี้ 5 ก.ค. 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     พร้อมด้วยนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์และพันธุ์พืช,อธิบดีกรมป่าไม้,อธิบดีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  พร้อมคณะผู้บริหาร ทส.เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม และมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สาขาเพชรบุรี) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเปิดอุทยานแห่งชาติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด,อุทยานแห่งชาติหาดวนกร และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  และปลูกต้นหว้าที่ด้านหน้าสำนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สาขาเพชรบุรี) รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานสังกัด ทส.ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร รวมถึง ตรวจเยี่ยมสถานีเพาะชำกล้าไม้และติดตามการแจกกล้าไม้ให้กับประชาชน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ได้มอบนโยบายในหลายประเด็น เพราะพื้นที่บริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ มีบทบาทและสร้างรายได้สำคัญให้กับประเทศ โดยฝากถึงเรื่องการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภาพรวมการใช้แอพพลิเคชั่น QueQ ในการจองว่ามีปัญหาเรื่องใดและจะแก้ไขปัญหาอย่างไร การแก้ไขปัญหาเรื่องสัตว์ป่าในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมปริมาณลิง หรือการดูแลอนุรักษ์ช้างป่านั้น อยากให้ปฏิบัติงานด้วยการคำนึงถึงทั้งสองฝ่าย โดยเอาใจสัตว์ป่ามาใส่ใจเรา พร้อมกับการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนควบคู่กันไป การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน   ที่สิ่งสำคัญคือการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิด และเมื่อแก้ไขปัญหาแล้วเกิดผลอย่างไร การบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วมอย่างยั่งยืน การจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชน และการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  จึงขอฝากทสจ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับทุกหน่วยงานในจังหวัด ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น เพราะการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่นั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้งานก้าวหน้าไปอีกขั้น  ย้ำขอให้ทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว และมองไปข้างหน้า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

ขณะเดียวกันนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมเกี่ยวกับปัญหาขยะและน้ำเสีย ว่าให้มีพื้นที่สำหรับการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว กล่าวถึงการตรวจสอบโครงการพระราชดำริในพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ และกล่าวทิ้งท้ายว่า การทำงานที่จะประสบความสำเร็จนั้น จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงมีการประสานงานกับทุกหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

หลังจากนั้นในในช่วงบ่ายนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ในการคัดกรองนักท่องเที่ยวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยมีนายมนตรี ปาน้อยนนท์ สส.ประจวบคีรีขันธ์พรรคประชาธิปัตย์ ,รุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ หน.อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ   หลังจากนั้นได้เดินทางขึ้นไปยังถ้ำพระยานคร  ซึ่งถ้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยต้องมีความภาคภูมิใจที่มีพระมหากษัตริย์ 5 พระองค์เสด็จมา ณ ถ้ำพระยานคร ซึ่งมีความยากลำบากในการเสด็จพระราชดำเนินในแต่ละครั้ง

ดังนั้นในเส้นทางที่พระองค์เสด็จมานั้นหลายท่านมีความเห็นว่าขอให้รักษาให้อยู่อย่างนี้ บางท่านได้แนะนำให้พัฒนาให้ดีขึ้น จึงต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่า สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการรักษาสภาพให้คงอยู่ตาดสภาพที่เคยเป็น บางครั้งการท่องเที่ยวไม่ได้แปลว่าต้องสะดวกสบายเสมอไป การมาได้พบสิ่งที่เป็นธรรมชาติ การที่เราอนุรักษ์สิ่งที่เป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะสมบัติอันเป็นที่รักหวงแหนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์  เป็นสิ่งที่ควรพึงกระทำ    ซึ่งในโซนนี้ถือเป็นพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวมากมาย     จนกระทั่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีแผนที่จะทำให้พื้นที่แถบนี้เป็นริเวียร่าของประเทศไทย

นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่าสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง สิ่งที่ดีที่สุดคือการรักษาสภาพให้คงอยู่ตามสภาพที่เคยเป็นเพื่อได้พบสิ่งที่เป็นธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นั้น เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย อาทิ ถ้ำพระยานคร ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ (บึงบัว) ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ซึ่งในวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และระบบการจองล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น หลังจากการเปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยจะมีการติดตามผลการดำเนินงานว่ามีข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้เร่งแก้ไขและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนต่อไป

พร้อมกันนั้นยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว ซึ่งมีความพร้อมและมีการบริหารจัดการท่องเที่ยวเป็นไปตามขั้นตอน  ในส่วนของการพัฒนาพื้นที่เช่นการ ขุดลอกเอาตะกอนดินออก คงจะต้องศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สำคัญ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ลำดับ หลังจากนั้นได้ปลูกต้นเกด ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว

#77 ข่าวเด็ดประจวบคีรีขันธ์ (เรื่อง/ภาพ วิมล ทับคง)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง