รีเซต

สนง.พระพุทธศาสนาฯ ออกประกาศ ประชาชนตรวจโควิด ก่อนบวช

สนง.พระพุทธศาสนาฯ ออกประกาศ  ประชาชนตรวจโควิด ก่อนบวช
TNN ช่อง16
17 เมษายน 2564 ( 16:23 )
120
สนง.พระพุทธศาสนาฯ ออกประกาศ  ประชาชนตรวจโควิด ก่อนบวช

17 เมษายน 2564  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ออกประกาศ ด่วนที่สุดเรื่อง มาตรการป้องกันมาตรการป้องกันการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความว่า


 นมันมัสการเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด


ตามที่มีภาพปรากฏตามสื่อออนไลน์กรณีมีพระภิกษุสามเณรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น กรณีดังกล่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาขอความเมตตาพระคุณท่านแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองในเขตปกครองของพระคุณท่านทุกระดับชั้น ปฏิปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพทยระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้


1.ให้ปฏิบัติตามมาตรการการผู้ขอบรรพชาอุปสมบท และให้และให้ผู้จะเข้าบรรพชาอุปสมบทแนบผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าอาวาสหรือพระอุปชายังอย่างเคร่งครัด


2.ขอความเมตตาพระคุณท่านงดจัดกิจกรรมทุกชนิดที่อาจจะนำมาซึ่งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณา  


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง