รีเซต

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 เที่ยว "อุทยานแห่งชาติ" ฟรีทั่วประเทศ!

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 เที่ยว "อุทยานแห่งชาติ" ฟรีทั่วประเทศ!
TNN ช่อง16
10 สิงหาคม 2565 ( 13:31 )
63
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 เที่ยว "อุทยานแห่งชาติ" ฟรีทั่วประเทศ!

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ยกเว้นค่าบริการในการเข้าไป ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ ทุกแห่ง เฉพาะบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดี  รวมถึงสนองต่อพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจนด้านนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ


ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆ ได้ทาง https://shorturl.asia/fA4ku โดยเน้นย้ำการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัย การรักษาความสะอาดของจุดที่มีการสัมผัสร่วม ห้องน้ำและห้องสุขา อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านพักหรือเต็นท์ที่ให้บริการแล้วอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และงดกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความแออัด รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการที่ส่วนราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดแฟ้มภาพ TNN Online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง