รีเซต

สถ. จ่อใช้ ระบบออนไลน์ เรียกบรรจุสายบริหาร อปท. หลัลโควิด ทำบรรจุ ขรก.ล่าช้า

สถ. จ่อใช้ ระบบออนไลน์ เรียกบรรจุสายบริหาร อปท. หลัลโควิด ทำบรรจุ ขรก.ล่าช้า
มติชน
21 เมษายน 2563 ( 12:44 )
187
สถ. จ่อใช้ ระบบออนไลน์ เรียกบรรจุสายบริหาร อปท. หลัลโควิด ทำบรรจุ ขรก.ล่าช้า

 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากยื่นเรื่องร้องเรียนคณะกรรมาธิการ (กมธ.)การปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ที่สอบคัดเลือกผ่านสายงานบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เนื่องจากการสอบสายงานบริหารของ อปท. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์บางรายสงสัยผลคะแนนสัมภาษณ์ที่มีความแตกต่าง จึงขอให้มีการเปิดเผยผลคะแนน และขอให้ผู้สอบยื่นหนังสือถึง กมธ. ป.ป.ช.สภาผู้แทนราษฎร

 

“สำหรับการเรียกบรรจุล่าช้า ทำให้การบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ใน อปท.มีปัญหาหลายด้าน ได้มอบหมายให้ตัวแทนสมาคมฯเข้าพบ พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในฐานะฝ่ายเลขาฯคณะทำงานจัดสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุดได้รับคำชี้แจงว่า กรณีการเรียกบรรจุอยู่ระหว่างดำเนินการตั้งกลุ่มในแอปพลิเคชั่นไลน์ของแต่ละตำแหน่งสายงาน เพื่อเชิญผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้ตามลำดับที่คาดว่าจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งครั้งแรก เพื่อให้เลือกหน่วยงานที่จะไปบรรจุแต่งตั้ง เรียงตามลำดับที่สอบได้ เมื่อครบถ้วนแล้วก็จะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งจะดำเนินการให้เร็วที่สุด” นายพิพัฒน์ กล่าว

 

นายกสมาคม ฯ กล่าวอีกว่า กรณีที่ผู้สอบขึ้นบัญชีตำแหน่งปลัด อบต.ระดับต้น เรียกร้องให้คุ้มครองบัญชีไว้ 1 ปี สำหรับ อบต.ที่ได้ปรับโครงสร้างตามหลักเกณฑ์ใหม่ จากการปรับโครงสร้างของ อบต.และเทศบาล เป็นรูปแบบสามัญ สามัญสูง และสามัญพิเศษไม่สามารถทำได้ เพราะหากดำเนินการตามข้อเรียกร้อง ก็จะมีตำแหน่งอื่น เรียกร้องในลักษณะเดียวกันอีก แต่คาดว่า จะสามารถเรียกบรรจุในตำแหน่งปลัด อบต.ระดับต้นได้กว่า 100 ราย โดยไม่สามารถเรียกได้ครบตามจำนวนที่ขึ้นบัญชีไว้ ทั้งนี้ ก.กลางอยู่ระหว่างการแก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อให้รองปลัดอบต.ที่ครองตำแหน่งครบตามหลักเกณฑ์ประมาณ 8 ปี สามารถสอบขึ้นในตำแหน่งปลัด อบต.ระดับกลางได้ โดยคาดว่าจะดำเนินการสอบในเร็วๆนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง