ปราจีนพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย จากคลัสเตอร์เชื่อมโยงจากโรงเชือดไก่เขาหินซ้อน

ปราจีนพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย จากคลัสเตอร์เชื่อมโยงจากโรงเชือดไก่เขาหินซ้อน
มติชน
25 พฤษภาคม 2564 ( 14:18 )
28
ปราจีนพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย จากคลัสเตอร์เชื่อมโยงจากโรงเชือดไก่เขาหินซ้อน

 

 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564โดยในวันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อ ระลอก เมษายน 2564 เพิ่ม จำนวน 14 ราย สะสมรวม 373 ราย โดยทั้งหมดมาจากคลัสเตอร์ใหม่ เป็นคนงานโรงงานบริษัทเอเชียฟาร์มแอนด์ฟูดส์ สาขากรอกสมบูรณ์ ม.7 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยทั้งหมดเชื่อมโยงมาจากโรงเชือดไก่ ของ ต.เขาหินซ้อน ที่พบการติดเชื้อจำนวนมากมากีอนหน้านี้

 

 

รายละเอียด Timeline เบื้องต้น และสถานที่เสี่ยง ผู้ติดเชื้อ จำนวน 14 ราย รายที่ 360-373 หากท่านใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 14 รายนี้ หรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่าน มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไป รพ.ใกล้บ้าน พร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง (ตามภาพ)

 

 

ทั้งนี้ทางอำเภอได้สั่งปิดสถานที่ตั้งกล่าวเป็นเวลาชั่วคราว จนกว่าสถานาณ์จะคลี่คลาย พร้อมให้พนักงานกักตัวเิง 14 วัน พร้อมกับส่งทีมแพทย์ตรวจเริงรุกพื้นที่โดยรอบที่เป็นจุดเี่ยงทั้งหมด และได้มีการส่งตัวผู้ที่ติดเชื้อเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามแล้ว ส่วนการข่วยเหลือในเบื้องต้น สำหรับพนักงานที่ถูกกักตัวนั้นทางด้านของ อบต.กรอกสมบูรณ์ และจิตอาสาได้นำน้ำดื่มข้าวสาร อาหารแห้ง เข้ามอบให้กับพนักงานในเชื้องต้นแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตัน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง