”นิกร”ขวาง72 สมาชิก ยื่นศาลตีความ ยื้อแก้รธน. ยันเป็นอำนาจสภา-ทางออกเดียวคลี่วิกฤต

”นิกร”ขวาง72 สมาชิก ยื่นศาลตีความ ยื้อแก้รธน. ยันเป็นอำนาจสภา-ทางออกเดียวคลี่วิกฤต
มติชน
10 พฤศจิกายน 2563 ( 10:31 )
34
”นิกร”ขวาง72 สมาชิก ยื่นศาลตีความ ยื้อแก้รธน. ยันเป็นอำนาจสภา-ทางออกเดียวคลี่วิกฤต

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา สมาชิกรัฐสภา ในฐานะคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นข้อกฏหมาย ในคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนรับหลักการ กล่าวถึงกรณีที่ 72 สมาชิกรัฐสภา ประกอบด้วย ส.ว. 47 คน และ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 25 คน เข้าชื่อเสนอญัตติต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ตนไม่เห็นด้วยต่อการขอเสนอญัตติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่…) พ.ศ.ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ตามที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน และพรรคร่วมรัฐบาลเสนอ เพราะเห็นว่า ไม่ได้เป็นการขัดหรือหรือแย้งรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555 แต่อย่างใด โดยตนได้ให้เหตุผลบันทึกไว้ในรายงานของคณะกมธ.ที่จะเสนอต่อรัฐสภาในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้แล้วว่า การยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว สมาชิกรัฐสภาสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนั้น การที่สมาชิกร่วมลงชื่อในญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวไปเองแล้ว จะมาแย้งการกระทำของตนเองได้อย่างไร

 

นายนิกร กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่า การเสนอญัตติเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนี้ อาจทำให้สมาชิกรัฐสภาไขว้เขวต่อการลงมติรับหลักการ และจะทำให้ร่างแก้ไขนั้นตกลงไปได้ อีกทั้งยังอาจทำให้ประชาชนเห็นว่า เป็นการถ่วงเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องกระทำในเวลานี้ ซึ่งถือเป็นทางออกสำคัญสายเดียวที่เป็นการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นอย่างหนักในขณะนี้ได้ ดังนั้น ตนจึงไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง โดยจะเดินหน้าเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่ตนได้ร่วมลงชื่อเสนอแก้ไขไว้ และตนจะไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดังกล่าวด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง