จุรินทร์ นำ คืนโฉนดให้เกษตรกรภาคกลาง 26 จังหวัด ที่ถูกยึดที่ดินทำกิน

จุรินทร์ นำ คืนโฉนดให้เกษตรกรภาคกลาง 26 จังหวัด ที่ถูกยึดที่ดินทำกิน
มติชน
10 สิงหาคม 2563 ( 17:46 )
17
จุรินทร์ นำ คืนโฉนดให้เกษตรกรภาคกลาง 26 จังหวัด ที่ถูกยึดที่ดินทำกิน

จุรินทร์ นำ คืนโฉนดให้เกษตรกรภาคกลาง 26 จังหวัด ที่ถูกยึดที่ดินทำกิน โดยใช้กองทุนฟื้นฟูฯเข้าไปให้การช่วยเหลือ

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรและมอบเช็คชําระหนี้แทนเกษตรกรให้กับสหกรณ์ในจังหวัดภาคกลาง ภายใต้ โครงการรักษาแผ่นดินให้เกษตรกรไทย คืนที่ดินทํากินให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ โรงแรมลองบีชชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

 

นายจุรินทร์ กล่าวว่า 1ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการ คือ ประการแรก การบริหารจัดการทั้งหนี้และการฟื้นฟูคณะกรรมการกลางกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรไม่สามารถที่จะไปดำเนินการได้ด้วยตัวเองครบถ้วนในทุกพื้นที่ในทุกจังหวัดได้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้งอนุกรรมการแต่ละจังหวัดเพื่อช่วยดำเนินการและบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกลาง ได้จัดตั้งครบทั้ง 76 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว

 

ประการที่สอง การแก้ปัญหาหนี้กับฟื้นฟูเกษตรกรนั้นจำเป็นที่จะต้องมีความคืบหน้าที่มีข้อจำกัดโดยกฎหมาย จึงได้มีการให้ความเห็นชอบเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขกฎหมายฉบับนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถเข้าไปบริหารจัดการหนี้ในส่วนที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่บุคคลค้ำประกันสามารถจัดการได้ ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของวุฒิสภา เมื่อกฎหมายฉบับนี้แก้ไขบังคับใช้เสร็จสิ้น จะช่วยให้กองทุนสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรรายย่อยได้ไม่น้อยกว่า 380,000 รายทั่วทั้งประเทศ และที่เป็นหนี้บุคคลค้ำนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้รายย่อยไม่เกินรายละ 200,000 บาท ถึงยังประโยชน์ให้เกษตรกรยากจนรายย่อยที่เป็นหนี้ตัวจริง และมีการอนุมัติงบประมาณบริหารจัดการหนี้ในปี 2563 อีก 1,328 ล้านบาท จะช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรไม่ต่ำกว่า 2,700 รายที่เป็นรูปธรรม และมติล่าสุดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมามีมติเพิ่มเติมโดยใช้อำนาจคณะกรรมการให้เราสามารถขยายการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม จากเดิมจำกัดเฉพาะหนี้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาทเป็นไม่เกิน 5 ล้านบาท และกำลังจะมีข่าวดีที่ช่วยลดภาระเกษตรกรที่เป็นหนี้กองทุนได้มีการสั่งการว่าให้ไปเจรจาการกฤษฎีกาและฝ่ายกฎหมายว่าทำได้หรือไม่ คือให้ลูกหนี้ที่ดีเป็นหนี้ต้องมีภาระหรือค่าบริการ ร้อยละหนึ่งให้เป็นร้อยละศูนย์ ถ้าทำได้ก็จะทำให้โดยเร็ว

จากนั้นนายจุรินทร์ ได้มอบนโยบายให้อนุกรรมการจังหวัดทุกท่านตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกฏหมายและตามนโยบายของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้สมบูรณ์แบบและที่สำคัญเมื่อมีนโยบายแล้วชัดเจนแล้วอย่าช้าขอให้ทำให้เร็วการขึ้นทะเบียนการดำเนินการการแก้ไขปัญหาตามนโยบายที่ทำให้เกิดผลปฏิบัติเป็นรูปธรรมกับเกษตรกรในพื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบ อะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคขั้นตอนกระบวนการให้เราจัดการให้สั้นได้ขอให้ดำเนินการ ตรอไปนโยบาย”เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เกิดขึ้นให้กระทรวงเกษตรกับกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกันภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต ต่อไปนี้เวลาที่พี่น้องผลิตพืชผลทางการเกษตรอย่าทำตามที่เคยทำมาโดยไม่มองการตลาด ขอให้ใช้การตลาดเป็นธงนำเพื่อนำไปสู่การผลิต ถ้าผลิตตามความต้องการของตลาดท่านก็จะขายได้ กระทรวงพาณิชย์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการร่วมมือกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในการทำการตลาดให้เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม นายจุรินทร์ กล่าวต่อเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯด้วยว่า ดีใจที่ได้ทำนโยบายที่ให้เกษตรกรที่ได้มีโอกาสเดินหน้าไปสู่ความเป็นไทให้ตนเองด้วยการได้รับหนังสือสำคัญที่ดินคืนกลับสู่อ้อมกอดเพื่อที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป เห็นความก้าวหน้าของกองทุนฯมาเป็นลำดับ แม้บางช่วงจะขาดตอนไปตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลแต่ในช่วงรัฐบาลนี้ตนมารับผิดชอบกได้ทำหลายอย่าง โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนมีอยู่ 2 เรื่องสำคัญ เพื่อให้กองทุนนี้ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนและเมื่อจัดการแก้ปัญหาหนี้สินเสร็จสิ้นแล้วก็นำไปสู่การดำเนินการขั้นตอนต่อไปในการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้สามารถยึดอาชีพเกษตรกรรมต่อไปได้

การจัดการให้มีสองแบบคือ แบบที่หนึ่งช่วยซื้อหนี้ที่พี่น้องเป็นหนี้สถาบันการเงินหรือหนี้สถาบันการเกษตรในรูปแบบต่างๆเช่น หนี้สหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นๆ แล้วชำระหนี้ไม่ได้กำลังจะเข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์หรือยึดที่ดินทำกินที่พี่น้องเอาไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมโดยเปิดโอกาสให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เข้าไปซื้อหนี้ แล้วโอนหลักทรัพย์มาไว้ที่กองทุนและให้พี่น้องมาผ่อนชำระหนี้กับกองทุนแทนโดยหลักการคือกองทุนจะไม่ยึดที่ดินทำกินของพี่น้องและเปิดโอกาสให้พี่น้องผ่อนชำระจนหมดสิ้นแล้วก็คืนโฉนดหลักทรัพย์ที่ดินให้กับพี่น้องเหมือนที่เราทำกันวันนี้ให้พี่น้องได้มีที่ดินทำกินต่อไป

“เปิดโอกาสให้กองทุนไปซื้อทรัพย์คือที่ดินที่ถูกยึดไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีความประสงค์ที่จะเอาที่ดินไปทำอย่างอื่นยังเปิดโอกาสให้กองทุนซื้อทรัพย์นั้นกลับมา แต่พี่น้องยังไม่มีกำลัง กองทุนฟื้นฟูไปซื้อที่ดินนั้นมาไว้และเปิดโอกาสให้พี่น้องผ่อนชำระจนกระทั่งชำระครบแล้วก็คืนทรัพย์ให้กับพี่น้องกลับไปและเอาไปฟื้นฟูตามนโยบายและระบบการบริหารจัดการ”นายจุรินทร์กล่าว

สำหรับ การติดต่มนโยบายวันนี้ ร่วมด้วย นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายอลงกรณ์ พลลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง