รีเซต

วันนี้วันอะไร วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตรงกับวันที่ 25 เมษายน

วันนี้วันอะไร วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตรงกับวันที่ 25 เมษายน
TNN ช่อง16
19 เมษายน 2565 ( 17:48 )
341
วันนี้วันอะไร วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตรงกับวันที่ 25 เมษายน

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 25 เมษายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ โดยพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทยและทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้


พระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

“สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 มีพระนามเดิมว่า “พระองค์ดำ” เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ พระราชสมภพ ณ พระราชวังจันทน์ เมื่อปี พ.ศ. 2098 พระองค์ทรงมีพระเชษฐภคินีและพระอนุชา คือ พระสุพรรณกัลยา และสมเด็จพระเอกาทศรถ 


ขณะที่พระองค์ทรงพระเยาว์ พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์พม่าได้ยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลก และทรงขอสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปเลี้ยงเป็นพระราชบุตรบุญธรรมเพื่อเป็นตัวประกันที่หงสาวดี จนพระชนมายุได้ 15 พรรษา พระองค์จึงเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยา และได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระมหาอุปราชปกครองเมืองพิษณุโลกในปี พ.ศ. 2098 


พระนเรศวรทรงหลั่งน้ำทักษิโณทก ณ เมืองแครง เพื่อประกาศอิสรภาพของชาติไทยโดยไม่ขึ้นกับพม่าอีกต่อไป และทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 

ในรัชสมัยของพระองค์ ทรงกระทำสงครามขยายพระราชอาณาจักรไทยให้แผ่ไพศาลไปในจตุรทิศ ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ โดยพระองค์ได้กู้คืนอิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยา ช่วยกอบกู้เอกราชของชาติ ทรงผดุงความเป็นไทย ปกป้องรักษาแผ่นดินให้ปลอดพ้นภัยจากอริราชศัตรู เพื่ออิสรภาพของปวงชนชาวไทย 


ต่อมาในปี พ.ศ. 2124 ทรงแสดงแสนยานุภาพในการยกกองทัพเข้าตีเมืองคังจนได้รับชัยชนะ ต่อมาในปี พ.ศ. 2127 ทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง และเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2135 ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนได้รับชัยชนะ ทำให้พระบรมเดชานุภาพ แผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี และปราบปรามหัวเมืองมอญฝ่ายใต้ ได้เมืองตะนาวศรี มะริด ทวาย ต่อมาปี พ.ศ. 2138 และ พ.ศ. 2142 ทรงยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีได้เมืองเมาะลำเลิง และเมืองตองอู จนหัวเมืองไทยใหญ่ทั้งปวงยอมขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา 


ทั้งนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา


ที่มาข้อมูล : th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มาภาพ : wikipedia


ข่าวที่เกี่ยวข้อง