จีนเผยแพร่รายงาน หนุนพัฒนา 'พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิล'

จีนเผยแพร่รายงาน หนุนพัฒนา 'พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิล'
Xinhua Thai
21 ธันวาคม 2563 ( 19:56 )
34
จีนเผยแพร่รายงาน หนุนพัฒนา 'พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิล'

ปักกิ่ง, 21 ธ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันจันทร์ (21 ธ.ค.) สำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีจีน เผยแพร่สมุดปกขาวหรือเอกสารรายงานของรัฐบาลเรื่อง "พลังงานในจีนยุคใหม่" (Energy in China's New Era)

 

ที่ชี้ว่าจีนให้ความสำคัญกับพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิล และมุ่งมั่นที่จะนำพลังงานคาร์บอนต่ำมาใช้แทนพลังงานคาร์บอนสูง และนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้แทนพลังงานฟอสซิลสมุดปกขาวชี้ว่าจีนได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การพัฒนาพลังงานลมและไฟฟ้าพลังน้ำ ตลอดจนพลังงานนิวเคลียร์ที่ปลอดภัยและมีโครงสร้างชัดเจน

 

ขณะเดียวกันก็ผลักดันพลังงานจากชีวมวล ความร้อนใต้พิภพ และมหาสมุทร ด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นแต่ละแห่งเอกสารข้างต้นรายงานว่าจีนได้เพิ่มอัตราการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยรวม จนปี 2019 จีนมีอัตราการใช้พลังงานลมเฉลี่ยทั่วประเทศสูงถึงร้อยละ 96 ขณะที่อัตราการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แตะที่ร้อยละ 98 และการใช้พลังงานน้ำในลุ่มน้ำสำคัญๆ แตะที่ร้อยละ 96เอกสารระบุว่า "การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลเป็นองค์ประกอบหลักของการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ระบบพลังงานคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

 

ซึ่งนอกเหนือจากพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลแล้ว จีนก็ได้ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากพลังงานฟอสซิลที่สะอาดและมีประสิทธิภาพด้วยสมุดปกขาวชี้ว่าถ่านหินยังคงเป็นแหล่งพลังงานพื้นฐาน และเสริมว่าตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา ปริมาณการผลิตถ่านหินดิบต่อปีของจีนอยู่ที่ระหว่าง 3.41 - 3.97 พันล้านตันจีนได้สนับสนุนการใช้ถ่านหินอย่างปลอดภัย ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากช่วงปี 2016 - 2019 ที่จีนลดกำลังการผลิตถ่านหินที่ล้าสมัยลงได้เฉลี่ยมากกว่า 900 ล้านตันต่อปีสมุดปกขาวระบุด้วยว่า "การพัฒนาสีเขียวของภาคพลังงานเป็นส่วนสำคัญต่อการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์"ในปี 2019 ความเข้มข้นของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในจีนลดลงร้อยละ 48.1 เมื่อเทียบกับปี 2005 เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ระหว่างปี 2005-2020 ถึงร้อยละ 40-45 พลิกเปลี่ยนแนวโน้มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง