รีเซต

อำเภอเมืองราชบุรี เร่งปรับพื้นที่ตั้งจุดตรวจ คัดกรองป้องโควิดเส้นทางรอง

อำเภอเมืองราชบุรี เร่งปรับพื้นที่ตั้งจุดตรวจ คัดกรองป้องโควิดเส้นทางรอง
มติชน
8 มกราคม 2564 ( 23:25 )
76
อำเภอเมืองราชบุรี เร่งปรับพื้นที่ตั้งจุดตรวจ คัดกรองป้องโควิดเส้นทางรอง

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 8 ม.ค. 64 นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมืองราชบุรี ลงพื้นที่ดูความพร้อมในการเตรียมพื้นที่ เพื่อจัดตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง บนเส้นทางรองสายถนนทางหลวงชนบทหมายเลข รบ 1004 ( ราชบุรี – พิกุลทอง – สมุทรสาคร ) โดย น.ส. วรรณา กะนีจิตร ผู้ใหญ่บ้าน และนายธนยศ กะนีจิตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ ได้ให้การสนับสนุนรถไถ และประสานงานให้เจ้าของที่ดินริมถนนให้การอนุเคราะห์ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งเต็นท์ และที่จอดรถของเจ้าหน้าที่ประจำจุด โดยจะเร่งดำเนินการประสาน อบจ. และ เทศบาลตำบลหลุมดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

 

การตั้งจุดตรวจครั้งนี้ เป็นการตั้งจุดตรวจคัดกรอง การเดินทางข้ามจังหวัดกรณีออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยเน้นการตรวจคัดกรองใน 4 ประเด็น ได้แก่ตรวจวัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการผู้เดินทาง สอบถามเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน ตรวจสอบการติดตั้ง และใช้ระบบแอปพลิเคชั่น ” หมอชนะ ” ของผู้เดินทาง และบันทึกข้อมูลผู้เดินทาง

 

ทั้งนี้ นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมืองราชบุรี ได้กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ให้ปฎิบัติงานเรียกตรวจ 100% 24 ช.ม. ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส โดยมุ่งหวังผลต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง