รีเซต

ฝนหลวงภาคเหนือ เดินหน้าปฏิบัติการฯ ดับไฟป่า-แก้ภัยแล้ง

ฝนหลวงภาคเหนือ เดินหน้าปฏิบัติการฯ ดับไฟป่า-แก้ภัยแล้ง
ข่าวสด
22 มีนาคม 2565 ( 15:02 )
66
ฝนหลวงภาคเหนือ เดินหน้าปฏิบัติการฯ ดับไฟป่า-แก้ภัยแล้ง

 

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เผย ศูนย์ฯพร้อมเดินหน้าปฏิบัติการฯ ช่วยเหลือประชาชน ทั้งแก้ภัยแล้ง ดับไฟป่า จากนี้เตรียมพร้อมตลอดเวลา ไม่มีวันหยุดราชการ

 

22 มี.ค. 65 - นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า ศูนย์ฯฝนหลวงฯ ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำฝน และวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง พื้นที่เสี่ยงประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่า การเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวมถึงเฝ้าระวังและลดความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ ในพื้นที่ภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง

 

โดยแผนปฏิบัติการช่วยเหลือห้วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คือ วันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก วันที่ 10-11, 14-15 และ 19-20 มีนาคม 2565 ปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่า อำเภอสามเงา อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และอำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

วันที่ 7, 10-11, 14-15 และ 19 มีนาคม 2565 ปฏิบัติการเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ พื้นที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา และอ่างเก็บน้ำแม่จาง อ่างเก็บน้ำแม่ขาม จังหวัดลำปาง

วันที่ 7, 10, 14-15, 18 และ 20 มีนาคม 2565 ปฏิบัติการยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ พื้นที่อำเภอสะเมิง แม่ริม แม่ออน อมก๋อย แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองพะเยา ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา อำเภอแม่ทะ เสริมงาม เมืองปาน งาว จังหวัดลำปาง และอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

 

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เตรียมความพร้อมการปฏิบัติการฝนหลวงตลอดเวลา ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศระหว่างวันอย่างใกล้ชิด

 

 

ทั้งนี้ สามารถแจ้งข้อมูลสถานการณ์ความต้องการฝนในพื้นที่โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-275051 ต่อ 12 และที่เว็บไซต์ www.royalrain.go.th หรือทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง