ผู้ประกอบการเฮ! ใช้อัตราภาษี-โควตาใหม่ ส่งออกไปยูเคได้แล้ว ข้าว-ไก่-เป็ด-มัน-ปลา-กุ้งแช่ รับอานิสงส์

ผู้ประกอบการเฮ! ใช้อัตราภาษี-โควตาใหม่ ส่งออกไปยูเคได้แล้ว ข้าว-ไก่-เป็ด-มัน-ปลา-กุ้งแช่ รับอานิสงส์
ข่าวสด
15 มกราคม 2564 ( 15:19 )
16
ผู้ประกอบการเฮ! ใช้อัตราภาษี-โควตาใหม่ ส่งออกไปยูเคได้แล้ว ข้าว-ไก่-เป็ด-มัน-ปลา-กุ้งแช่ รับอานิสงส์

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (จร.) เปิดเผยว่า สหราชอาณาจักร (ยูเค) ได้ประกาศใช้ตารางอัตราภาษีศุลกากรใหม่ สำหรับเก็บกับสินค้าที่ส่งออกจากประเทศที่ยูเคยังไม่มีความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ด้วย ซึ่งยกเลิกภาษีศุลกากรที่เก็บกับสินค้านำเข้ากว่า 48% ของรายการสินค้าทั้งหมดทันที โดยสามารถตรวจสอบอัตราภาษีศุลกากร ได้ที่ https://www.check-future-uk-trade-tariffs.service.gov.uk/tariff

 

รวมทั้งได้ออกกฎระเบียบ (Regulation No. 2020/1432) เพื่อบริหารจัดการสินค้าที่มีโควตาภาษี และปริมาณโควตาของสินค้าดังกล่าว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564

 

นางอรมน กล่าวว่า สำหรับปริมาณโควตาสินค้าที่ยูเคจัดให้กับไทย เช่น ข้าวขาว ข้าวหัก ไก่ เป็ด มันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลัง ปลาแปรรูป และกุ้งแช่แข็ง เป็นต้น โดยสินค้าข้าว มันสำปะหลัง ปลาแปรรูป และกุ้งแช่แข็ง มีรอบโควตาตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ขณะที่สินค้าไก่และเป็ด มีรอบโควตาตั้งแต่ 1 ก.ค.-30 มิ.ย. สำหรับสินค้าข้าวขาวและข้าวหักของไทย ผู้นำเข้าของยูเคจะต้องใช้หนังสือรับรองการส่งออก (export certificate) จากกรมการค้าต่างประเทศ ประกอบกับหนังสืออนุญาตนำเข้าของยูเค เพื่อได้ขอใช้สิทธินำเข้าภายใต้โควตา

 

สำหรับเดือนม.ค.-พ.ย. 2563 การค้าไทยและยูเคมีมูลค่า 4,471.70 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปยูเคมูลค่า 2,828.50 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจากยูเคมูลค่า 1,643.20 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ไก่แปรรูป รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม และเครื่องจักรไฟฟ้า เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง