รีเซต

แอดไลน์เลย! ปภ.เปิดบริการแจ้งเตือนภัย ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่น

แอดไลน์เลย! ปภ.เปิดบริการแจ้งเตือนภัย ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่น
TNN ช่อง16
19 มิถุนายน 2565 ( 17:23 )
46
แอดไลน์เลย! ปภ.เปิดบริการแจ้งเตือนภัย ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่น

วันนี้ ( 19 มิ.ย. 65 )กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ได้มุ่งสร้างแนวทางในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยแก่สาธารณชน มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยได้เปิดช่องทาง Line Official ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784 ในรูปแบบ Line @1784DDPM เพื่อรองรับการแจ้งเหตุที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่น ทั้งการแจ้งเหตุ ส่งภาพเหตุการณ์ แชร์โลเคชั่นจุดเกิดเหตุ และการติดตามการประสานความช่วยเหลือ รวมถึงได้พัฒนา Mobile Application ในชื่อ “THAI DISASTER ALERT” เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเตือนภัยแบบเจาะลึกถึงพื้นที่ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ และล่าสุดก็ได้มีพัฒนารูปแบบการใช้งานใหม่ที่ช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลด้านสาธารณภัยที่ครบวงจร โดยเป็นฟีเจอร์ที่ให้บริการแจ้งเตือนภัยบน Line @1784DDPM ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มออนไลน์ทางการรับแจ้งเหตุสาธารณภัยและแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น 

ฟีเจอร์แจ้งเตือนภัยบน Line @1784DDPM ให้บริการข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่สำคัญแก่ประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้งาน Line @1784DDPm ได้เข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยพิบัติจากแหล่งข้อมูลภาครัฐที่เชื่อถือได้ โดยระบบจะทำการส่งข้อความ ผ่านทางไลน์ให้แก่ผู้ใช้งานเมื่อมีการคาดการณ์แนวโน้มและแจ้งเตือนการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ง่ายๆ เพียงเข้าไปในหน้า Line @1784DDPM > กดเข้าไปที่เมนู “รับแจ้งเตือนภัย” > เลือก “รับแจ้งเตือนผ่าน LINE” > และแชร์ตำแหน่งที่ต้องการรับแจ้งเตือน (Location) เพียงเท่านี้ระบบก็จะทำการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ตามพิกัดที่ได้แจ้งไว้ ผู้ใช้งานก็จะสามารถรับข้อมูลแจ้งเตือนภัยและแบ่งปันส่งต่อข้อมูลเตือนภัยได้อีกด้วย

การเปิดฟีเจอร์การให้บริการนี้จะช่วยต่อยอดเจตนารมณ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการมุ่งสร้างช่องทางการแจ้งเตือนภัยและแหล่งข้อมูลสาธารณภัยที่ครบวงจร เพราะการแจ้งเตือนภัยผ่าน Line @1784DDPM นี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณภัยที่ถูกต้องและเชื่อถือได้แบบเรียลไทม์และทันต่อเหตุการณ์ ส่งผลให้สามารถนำไปใช้ในการป้องกัน เตรียมพร้อมรับมือ การแก้ไขปัญหา และให้การช่วยเหลือด้านสาธารณภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประชาชนและหน่วยงานได้อย่างทันท่วงที และเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งยังช่วยให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยอย่างดีที่สุด 

สำหรับ Line @1784DDPM เป็นแพลตฟอร์มการแจ้งเหตุสาธารณภัย ที่ ปภ. ได้เปิดใช้งานมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2563 ในชื่อ “ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784” เพียงเพิ่ม @1784DDPM เป็นเพื่อนบน LINE ก็จะสามารถรายงานแจ้งเหตุ และแชร์ข้อมูลภาพ ส่ง location (พิกัดตำแหน่ง) ของสถานที่เกิดเหตุสาธารณภัย ส่งถึงเจ้าหน้าที่ ปภ. ในพื้นที่แบบ Real Time พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือประชาชน และแชทสอบถามความคืบหน้ากับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุได้โดยตรง รวมถึงยังสามารถรับข้อมูลการแจ้งเตือนภัย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้


ข้อมูลจาก  : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

ภาพจาก : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง