รีเซต

หางานมาเลเซีย! รับสมัครหญิงไทย ตำแหน่งพนักงานนวด เช็กรายละเอียดที่นี่

หางานมาเลเซีย! รับสมัครหญิงไทย ตำแหน่งพนักงานนวด เช็กรายละเอียดที่นี่
TNN ช่อง16
16 พฤศจิกายน 2566 ( 15:00 )
44
หางานมาเลเซีย! รับสมัครหญิงไทย ตำแหน่งพนักงานนวด เช็กรายละเอียดที่นี่

ด่วน! กรมการจัดหางาน รับสมัครหญิงไทย ทำงานนวดมาเลเซีย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและศึกษารายละเอียดได้ที่นี่


นายสมชาย มรกตศรีวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง Luchin Corporation Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ซึ่งประกอบกิจการร้านนวด ในตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้าง 3,000 ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 22,470 บาท (ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน) มีระยะเวลาจ้างงาน 1 ปี


โดยนายจ้างจะจัดหาที่พัก อุปกรณ์ประกอบอาหาร จ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง พร้อมประกันคุ้มครองการบาดเจ็บ และประกันสุขภาพตามที่รัฐบาลประเทศมาเลเซียกำหนด 


การรับสมัคร ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ได้แก่ ค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ และค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่าย ประมาณ 6,500 บาท 


ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทาง Email: doe.malaysia1@gmail.com ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 – 31 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชม. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ


สำหรับคุณสมบัติที่นายจ้าง บริษัท Luchin Corporation Sdn. Bhd. แจ้งความต้องการ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 - 42 ปี มีประสบการณ์ในการนวดไทย นวดเท้า 2 ปี ขึ้นไป มีใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทการนวดไทย อย่างน้อย 150 ชม. จากสถานฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากกระทรวงสาธารณสุข หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยหากสามารถนวดอโรม่า และนวดสมุนไพรได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์สมัครงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และศึกษารายละเอียด ได้ที่ เว็บไซต์ doe.go.th/overseas หรือเฟชบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ในวันและเวลาราชการ
แฟ้มภาพ AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง