รีเซต

พื้นที่ชุ่มน้ำในเหอเป่ยพบ 'นกอพยพใกล้สูญพันธุ์' เพิ่มขึ้น

พื้นที่ชุ่มน้ำในเหอเป่ยพบ 'นกอพยพใกล้สูญพันธุ์' เพิ่มขึ้น
Xinhua
19 กุมภาพันธ์ 2567 ( 19:56 )
16
พื้นที่ชุ่มน้ำในเหอเป่ยพบ 'นกอพยพใกล้สูญพันธุ์' เพิ่มขึ้น

(ภาพจากสำนักงานการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำหนานต้ากั่ง : นกกระสาขาวตะวันออกใช้ชีวิตในพื้นที่ชุ่มน้ำหนานต้ากั่ง เมืองชางโจว มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน)

สือเจียจวง, 19 ก.พ. (ซินหัว) -- สำนักงานการจัดการของพื้นที่ชุ่มน้ำหนานต้ากั่ง มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน เผยว่านกกระสาขาวตะวันออกกว่า 300 ตัว ซึ่งเป็นสายพันธุ์นกภายใต้การคุ้มครองระดับสูงสุดของจีน เดินทางมาถึงพื้นที่ชุ่มน้ำฯ เมื่อไม่นานนี้ โดยเพิ่มขึ้นสามเท่าของจำนวนที่สำรวจพบในช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนนกกระสาขาวตะวันออกจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และมีข้อจำกัดในด้านสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่เข้มงวด โดยจะอาศัยอยู่ในเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรน้ำเพียงพอ และสภาพแวดล้อมทางนิเวศที่มีคุณภาพสูงเท่านั้นพื้นที่ชุ่มน้ำหนานต้ากั่งในเมืองชางโจว ถือเป็นจุดแวะพักและสถานที่เพาะพันธุ์ที่สำคัญตามเส้นทางบินอพยพเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย (EAAF) โดยมีการฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติของพื้นที่ชุ่มน้ำที่ประกอบด้วยแหล่งน้ำ น้ำตื้น และเกาะที่อยู่อาศัยอย่างค่อยเป็นค่อยไปช่วงไม่กี่ปีมานี้อนึ่ง มีรายงานพบนกอพยพมากกว่า 100,000 ตัวในพื้นที่ชุ่มน้ำหนานต้ากั่งในปี 2023 เมื่อเทียบกับ 20,000 ตัวในปี 2019 เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที่ปรับปรุงดีขึ้นเมิ่งจ้าวเหล่ย ผู้อำนวยการสำนักงานการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำหนานต้ากั่งและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติพันธุ์นก กล่าวว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูกาลอพยพในฤดูใบไม้ผลิ พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้จะเสริมสร้างการลาดตระเวนและการเฝ้าติดตามรายวัน ผ่านการผสมผสานของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และกำลังของมนุษย์ เพื่อรับรองการอพยพและการเพาะพันธุ์ที่ปลอดภัยของนกเหล่านี้[ (ภาพจากสำนักงานการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำหนานต้ากั่ง : นกกระสาขาวตะวันออกออกหาอาหารในพื้นที่ชุ่มน้ำหนานต้ากั่ง เมืองชางโจว มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง