รีเซต

‘ช่อง 3’ สิ้นสุดสัมปทานทีวีแอนะล็อก ‘อสมท’

‘ช่อง 3’ สิ้นสุดสัมปทานทีวีแอนะล็อก ‘อสมท’
มติชน
25 มีนาคม 2563 ( 16:20 )
326
‘ช่อง 3’ สิ้นสุดสัมปทานทีวีแอนะล็อก ‘อสมท’

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ได้รับสัมปทานจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ในชื่อ ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อส่งสัญญาณโทรทัศน์ออกไปสู่สถานีโทรทัศน์ส่วนภูมิภาค โดยช่อง 3 และช่อง 9 ใช้ดาวเทียมอินเทลแซ็ท ซึ่งบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์  จำกัด เป็นผู้ร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สีกับ บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด (เดิม) ตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี ลงวันที่ 4 มีนาคม 2511 ซึ่งต่อมา บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ได้ทำสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สีกับ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2521 ซึ่งแปลงสภาพเป็นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมรวม 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2525 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2520 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2532

“วันที่ 25 มีนาคม 2563 สัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี ระหว่าง อสมท กับบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ได้สิ้นสุดลง หลังจากได้ร่วมดำเนินสัญญามาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2523 ส่งผลให้ไทยทีวีสี ช่อง 3 จะยุติการแพร่ภาพทีวีแอนะล็อกเป็นช่องสุดท้ายของประเทศไทย หลังจากได้ออกอากาศมายาวนานกว่า 50 ปี ทั้งนี้ อสมท ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจนับและตรวจรับทรัพย์สินที่จะมีการส่งมอบให้ถูกต้องตามสัญญาและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดย บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด จะต้องส่งมอบทรัพย์สินในสภาพที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกติ และส่งมอบสถานที่ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่สัญญาสิ้นสุด สำหรับบุคลากรของ อสมท ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสถานีเครื่องส่งแอนะล็อกในพื้นที่ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลสถานีเครื่องส่งดิจิทัลต่อไป” นายเขมทัตต์ กล่าว

นายเขมทัตต์ กล่าวว่า สำหรับสัญญาเช่าเวลาจัดรายการและโฆษณา เอฟเอ็ม 105.5 เมกะเฮิรตซ์ ตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการฯ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2539 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติอนุมัติให้ อสมท ใช้คลื่นเอฟเอ็ม 105.5 เมกะเฮิรตซ์ ประกอบกิจการไปก่อน ซึ่ง อสมท ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมจัดรายการกับบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด เพื่อให้การออกอากาศเป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง