รีเซต

สุราษฎร์ธานีเตรียมเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก ‘ด้านวัฒนธรรม’

สุราษฎร์ธานีเตรียมเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก ‘ด้านวัฒนธรรม’
TNN ช่อง16
6 มกราคม 2567 ( 14:22 )
45
สุราษฎร์ธานีเตรียมเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก ‘ด้านวัฒนธรรม’

นายบันดาล  สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เรียกประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการนำเสนอสุราษฎร์ธานีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประกอบด้วยคณะทำงานฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  สำนักงานศิลปากรที่ 12  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจคุณค่าเบื้องต้นมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดทำ Upstream Process เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ส่วนขยาย การประชาสัมพันธ์ การนำเสนอสุราษฎร์ธานีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม 


ขณะนี้ได้มีการพิจารณาชื่อที่จะใช้ในการนำเสนอขึ้นทะเบียนมรกดโลก ซึ่งประกอบด้วย โบราณสถานเขาศรีวิชัย และเมืองโบราณไชยา, โบราณสถานเขาศรีวิชัยและเมืองโบราณที่เกี่ยวข้อง,โบราณสถานอ่าวบ้านดอน และโบราณสถานเขาศรีวิชัยที่ไชยา  เพราะหากสามารถดำเนินการได้สำเร็จจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ และเศรษฐกิจภาพรวมที่ดีขึ้น


นาย ชวลิต โรจนรัตน์  นายอำเภอไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ภายหลังจากที่ได้ร่วมประชุมตนมีความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ที่ได้นำเสนอในที่ประชุมในการกำหนดพื้นที่ ๆ จะประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่โบราณสถานซึ่งมีความเป็นเมืองเก่ามากว่า 1,200 ปี โดยเฉพาะเขาสกแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก 


หากเมื่อสืบค้นก็จะเห็นว่าเป็นเส้นทางคาบข้ามมหาสมุทรจากฝั่งอันดามันมาสู่อ่าวไทย  โดยให้ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ไปกำหนดเค้าโครงต่าง ๆ แต่คาดว่าใช้เวลาในการดำเนินการไม่นาน หากมองเพียงโบราณสถานที่มีอยู่อย่างพระบรมธาตุไชยา เจดีย์วัดแก้ว เจดีย์วัดหลง ตามข้อมูลประวัติศาสตร์ ทั้ง 3 จุดนี้มีอายุกว่า 1,200 ปี เป็นโบราณสถานสมัยศรีวิชัย ซึ่งอยู่ในยุครุ่งเรืองสมัยศตวรรษที่ 13-14  และที่บ้านพุมเรียงยังคงมีถ้วยจามโบราณ ลูกบัดต่างๆที่ขุดค้นพบสมัยราชวังศ์ถังยังมีให้เห็น และหากได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เชื่อว่าจะสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวสุราษฎร์ธานี ในเรื่องของการเป็นเมืองที่มีอารยธรรมมากว่าพันปี และมีพลังที่จะไปต่อยอดในด้านอื่น ๆ อาทิ เศรษฐกิจชุมชน การค้าขาย ซึ่งส่งเสริมเรื่องซอฟท์พาวเวอร์ที่กำลังมาแรงในขณะนี้ 


ภาพจากวัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง