รีเซต

จ่ายเยียวยา5,000บาทคนทำงานสถานบันเทิง ใครยังไม่ได้เช็กด่วน!สมัครภายในวันไหน

จ่ายเยียวยา5,000บาทคนทำงานสถานบันเทิง ใครยังไม่ได้เช็กด่วน!สมัครภายในวันไหน
TNN ช่อง16
29 ธันวาคม 2564 ( 09:38 )
56
จ่ายเยียวยา5,000บาทคนทำงานสถานบันเทิง ใครยังไม่ได้เช็กด่วน!สมัครภายในวันไหน

ความคืบหน้าการดูแลผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดสถานที่และสถานประกอบการกิจการเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19 ให้ได้รับการเยียวยาทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ และคนทำงาน ในกิจการสถานบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ 

กระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เล็งเห็นความถึงความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิง ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับจากมาตรการของรัฐในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

ได้รับสิทธิเยียวยา อัตรา 5,000 บาทต่อคน

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้จัดทำโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

ผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยา

ผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยาว่า จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ 

ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 

สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายในวันใด

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้ทางสมาคมฯ ดังกล่าวข้างต้น รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจกลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคม ขอย้ำคนที่จะได้รับเงินเยียวยาจะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมฯ เท่านั้น 

โอนเงินผ่านช่องทางไหน

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน เริ่มจ่ายเงินเยียวยางวดแรกในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 

วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 

1.เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th 

2.เลื่อนลงมาด้านล่างของเว็บไซต์ www.sso.go.th  คลิกข้อความ ลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

3.กรอกข้อมูลผู้สมัคร ผู้ประกันตนมาตรา 40 และ คลิกตรวจสอบ

4.กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลให้เรียบรัอย เลือกแผนการจ่ายเงิน ที่ตนเองต้องการ

5.นำบัตรประชาชนจ่ายเงินสมทบงวดแรก ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) และ ธนาคารในเครือข่าย สามารถเช็กแผนการจ่ายเงิน และ ช่องทางการจ่ายเงินสมทบ ได้ตามลิงก์นี้  https://www.sso.go.th/eform_news/assets/info-m40.pdf


ข้อมูลจาก กระทวงแรงงาน / สำนักงานประกันสังคม

ภาพจาก TNN ONLINE / สำนักงานประกันสังคม

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง