อนามัยโลกเรียกร้องแก้ปัญหา 'ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ' ช่วงโควิด-19 ระบาด

อนามัยโลกเรียกร้องแก้ปัญหา 'ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ' ช่วงโควิด-19 ระบาด
Xinhua Thai
7 เมษายน 2564 ( 16:57 )
106
อนามัยโลกเรียกร้องแก้ปัญหา 'ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ' ช่วงโควิด-19 ระบาด

เจนีวา, 7 เม.ย. (ซินหัว) -- เนื่องในวันอนามัยโลก (World Health Day) ซึ่งตรงกับวันพุธ (7 เม.ย.) องค์การอนามัยโลก (WHO) เรียกร้องให้มีการปรับปรุงการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกคน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ทำให้ความไม่เท่าเทียมทางสุขภาพทั้งภายในและระหว่างประเทศทวีความรุนแรงขึ้น

 

"ขณะที่ทุกภาคส่วนล้วนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด กลุ่มคนยากจนที่สุดและกลุ่มคนชายขอบมากที่สุดเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ทั้งการเสียชีวิตและชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องสูญเสียไป" ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การฯ แถลงข่าวเมื่อวันอังคาร (6 เม.ย.)องค์การฯ คาดว่าการแพร่ระบาดส่งผลให้มีคนยากจนระดับรุนแรงเพิ่มขึ้นระหว่าง 119-124 ล้านคน ในปี 2020 ขณะที่หลักฐานเชื่อถือได้แสดงให้เห็นว่าช่องว่างทางเพศในการจ้างงานขยายตัวมากขึ้น โดยมีผู้หญิงออกจากการเป็นกำลังแรงงานในจำนวนมากกว่าผู้ชายในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

 

"การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทวีความรุนแรงท่ามกลางความไม่เท่าเทียมในสังคมและช่องว่างในระบบดูแลสุขภาพของเรา" ทีโดรสกล่าว "เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่รัฐบาลหลายประเทศต้องยกระดับบริการสุขภาพและขจัดอุปสรรคที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ เพื่อช่วยให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี"ทีโดรสเรียกร้องให้มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับโรคโควิด-19 อย่างเท่าเทียมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

 

ไม่ว่าจะเป็น ชุดตรวจโรคแบบเร็ว ออกซิเจน การรักษา และวัคซีน โดยหัวใจหลักคือการสนับสนุนโคแวกซ์ (COVAX) โครงการริเริ่มที่นำโดยองค์การฯ เพิ่มเติม โดยโครงการนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องส่วนแบ่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไม่เพียงพอ รวมถึงช่องว่างทางการเงินจำนวน 2.21 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 6.92 แสนล้านบาท)ทีโดรสยังแนะนำให้รัฐบาลหลายประเทศใช้จ่ายเงินเพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี (GDP) ไปกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น พร้อมระบุว่าช่วงนี้เป็นเวลาลงทุนด้านสุขภาพอันเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง