จีนคาด 5G สร้างผลผลิตเศรษฐกิจปี 2020 กว่า 8.1 แสนล้านหยวน

จีนคาด 5G สร้างผลผลิตเศรษฐกิจปี 2020 กว่า 8.1 แสนล้านหยวน
Xinhua Thai
21 ธันวาคม 2563 ( 17:19 )
51
จีนคาด 5G สร้างผลผลิตเศรษฐกิจปี 2020 กว่า 8.1 แสนล้านหยวน

ปักกิ่ง, 21 ธ.ค. (ซินหัว) -- สมุดปกขาวจากสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศจีน (CAICT) คาดการณ์ว่าเทคโนโลยี 5จี (5G) จะสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจโดยตรงสูงถึง 8.1 แสนล้านหยวน (ประมาณ 3.7 ล้านล้านบาท) ในปี 2020 หลังจากจีนจัดตั้งสถานีฐาน 5G มากกว่า 700,000 แห่ง นับตั้งแต่อนุมัติการใช้งาน 5G เชิงพาณิชย์เมื่อปี 2019

 

ด้วยการเชื่อมต่อที่รวดเร็วยิ่งขึ้น บรอดแบนด์ที่กว้างขึ้น และความหน่วงของการส่งข้อมูลที่ต่ำลง เครือข่าย 5G จึงถือเป็น "โครงสร้างพื้นฐาน" สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลรุ่นใหม่ ซึ่งรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความเป็นจริงเสมือน (VR) ความเป็นจริงเสริม (AR) และยานพาหนะไร้คนขับอย่างไรก็ดี เครือข่าย 5G ของจีนยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ กอปรกับอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสนับสนุนเครือข่ายดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น อุตสาหกรรม 5G จึงจะเข้าสู่ช่วงการพัฒนาที่สำคัญยิ่งยวดภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้า"การใช้งาน 5G เชิงพาณิชย์จะเดินหน้าไปทีละขั้นตอนในช่วงเวลาดังกล่าว" หลิวตัว หัวหน้าสถาบันฯ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง