รีเซต

SCC จับมือ BGRIM ตั้งบ.ร่วมทุนทำธุรกิจโซล่าร์ รูฟท็อป มุ่งลูกค้านิคม

SCC จับมือ BGRIM ตั้งบ.ร่วมทุนทำธุรกิจโซล่าร์ รูฟท็อป มุ่งลูกค้านิคม
ทันหุ้น
26 มกราคม 2565 ( 18:35 )
417
SCC จับมือ BGRIM ตั้งบ.ร่วมทุนทำธุรกิจโซล่าร์ รูฟท็อป มุ่งลูกค้านิคม

ข่าววันนี้ #SCC #BGRIM #ทันหุ้น-บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ SCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท คลีนเนอร์ยี่ บีจีพี จำกัด ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ SCG Cleanergy ถือหุ้นในสัดส่วน 51% ร่วมกับบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอวิส จำกัด หรือ BGPS ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 49% เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแบบติดตั้งบนหลังคา เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มลุกค้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 

 

SCG Cleanergy มีแผนลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก โดยเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้าด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย มีเป้าหมายเพื่อให้บริการได้อย่างครบวงจร และตอบสนองการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในการช่วยลดภาวะโลกร้อนเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 

 

ด้านบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ BGRIM แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัดหรือ BGPS ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะเข้าจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา หรือโซล่าร์ รูฟท็อป ให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ซึ่งจะเป็นเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจดังกล่าว

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง