รีเซต

ทหาร-จิตอาสา อ.แม่สาย จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10

ทหาร-จิตอาสา อ.แม่สาย จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10
77ข่าวเด็ด
26 กรกฎาคม 2563 ( 07:11 )
144
ทหาร-จิตอาสา อ.แม่สาย จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10

เชียงราย-ทหารม้า ร้อย ม.3 กองกำลังผาเมือง จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครกิจการพลเรือน และประชาชนจิตอาสา ใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ร่วมกันจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ และพัฒนาตัดหญ้ากิ่งไม้ในหมู่บ้าน รณรงค์เกี่ยวกับ การกำจัดลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควันแจกทรายอะเบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง รัชกาลที่ 10 ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 68 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.พสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมพิธีต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 26 ก.ค.63 ทหารม้า ร้อย ม.3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง จัด กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับ อบต.เกาะช้าง, ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน,อาสาสมัครกิจการพลเรือน และประชาชนจิตอาสา บ้านปางห้า หมู่ 1 ต.เกาะช้าง ร่วมกันจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ และพัฒนาตัดหญ้ากิ่งไม้ ปรับปรุงตามเส้นทางในหมู่บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค.63 นี้
โดยร่วมกันปลูกกล้าไม้ ต้นทองอุไร จำนวน 300 ต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน ณ บ้านปางห้า หมู่ 1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ต่อมาเมื่อเวลา 09.00 น.วันเดียวกัน ทหารม้า ร้อย ม.3 จัดกิจกรรมจิตอาสา กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ อบต.เกาะช้าง, อสม., อาสาสมัครกิจการพลเรือน, ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันออกปฏิบัติหน้าที่ใน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลายโรคไข้เลือดออก รวมถึงการพ่นหมอกควันเคมีกำจัดยุงลาย แจกทรายอะเบท และแจกเอกสารความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ณ บ้านศรีชัยภูมิ หมู่ 10 และ บ้านร้องพระเจ้า (บ้านบริวาร บ้านป่าแดง) หมู่ 5 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งบรรยากาศในพื้นที่กิจกรรมทั้งสองแห่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนที่มาร่วมพิธีต่างปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง