รีเซต

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า ข้าราชการ-ลูกจ้าประจำ เช็กเลย!

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า ข้าราชการ-ลูกจ้าประจำ เช็กเลย!
TeaC
17 มกราคม 2566 ( 13:43 )
126
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า ข้าราชการ-ลูกจ้าประจำ เช็กเลย!

ข่าววันนี้ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2566 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าด้วยตนเองได้แล้ว 

 

 

 การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 6 วรรคสอง กำหนดให้กรณีข้าราชการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้ยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้เป็นเวลา 8 เดือนก่อนวันครบเกษียณอายุ 

 

อีกทั้ง กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล หรือ ระบบ Digital Pension รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบ Digital Pension ไว้แล้ว 

 

ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566) ได้รับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง กรมบัญชีกลางจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566) ยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้ก่อนวันครบเกษียณอายุ สามารถ

  • ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด (ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานก่อนเกษียณอายุราชการ)
  • ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)
  • ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยระบบ e-Filing ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
  • ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญผ่าน Mobile Application “Digital Pension”

 

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า ได้เมื่อไหร่?

  • ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันในการขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

 

ขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 4 ช่องทาง

กรมบัญชีกลางขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน สามารถขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ 

 

  1. Mobile Application “Digital Pension” ทั้งระบบ iOS และ Andriod 
  2. เว็บไซต์ https://dps.cgd.go.th/efiling-pension
  3. ส่วนราชการผู้เบิก โดยให้ติดต่อส่วนราชการผู้เบิกเพื่อขอให้ส่งหนังสือฯ ตามที่อยู่ปัจจุบัน หรือไปรับได้ที่ส่วนราชการผู้เบิก
  4. กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังเขต/สำนักงานคลังจังหวัด 

 

ทั้งนี้ สามารถขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

 

 

 

ข้อมูล : กรมบัญชีกลาง

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง