รีเซต

ยูเนสโกมอบรางวัลเชิดชู 'สถาบันตุนหวง' ของจีน

ยูเนสโกมอบรางวัลเชิดชู 'สถาบันตุนหวง' ของจีน
Xinhua
8 กันยายน 2566 ( 14:42 )
7
ยูเนสโกมอบรางวัลเชิดชู 'สถาบันตุนหวง' ของจีน

หลานโจว, 8 ก.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (7 ก.ย.) สถาบันตุนหวง (Dunhuang Academy) ของจีน รวมถึงฉางซูหง ต้วนเหวินเจี๋ย และฝานจิ่นซือ อดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเกียรติบัตรผู้มีคุณูปการดีเด่นจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) โดยฉางซูหงและต้วนเหวินเจี๋ยได้รับเกียรติบัตรหลังจากถึงแก่กรรมรายงานระบุว่ามีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรดังกล่าว ณ การประชุมว่าด้วยการคุ้มครองมรดกที่ยังมีชีวิตเพื่อความยั่งยืนในเมืองตุนหวง มณฑลกานซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน โดยเกียรติบัตรนี้มุ่งยกย่องการมีคุณูปการต่อการปกป้องและอนุรักษ์หมู่ถ้ำหินแกะสลักโม่เกาในตุนหวงอนึ่ง หมู่ถ้ำหินแกะสลักโม่เกาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1987 เนื่องจากมีประติมากรรมแบบลงสีมากกว่า 2,000 ชิ้น และภาพวาดฝาผนังที่คิดเป็นพื้นที่รวม 45,000 ตารางเมตรฝานจิ่นซือกล่าวว่าผลสำเร็จของการปกป้องหมู่ถ้ำหินแกะสลักโม่เกาเกิดจากการสนับสนุนอันแข็งแกร่งของประเทศ ความช่วยเหลือจากกลุ่มสถาบันวิชาการ คณะนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความพยายามต่อเนื่องของคนหลายรุ่นตลอดระยะเวลาเกือบ 80 ปี พร้อมกระตุ้นการประสานงานปกป้อง วิจัย และประชาสัมพันธ์อย่างแข็งขันสำหรับการประชุมว่าด้วยการคุ้มครองมรดกที่ยังมีชีวิตเพื่อความยั่งยืน ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมวัฒนธรรมนานาชาติ (ตุนหวง) แห่งเส้นทางสายไหม ครั้งที่ 6 ซึ่งร่วมจัดโดยองค์การฯ ธนาคารโลก และรัฐบาลประชาชนมณฑลกานซู่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง