รีเซต

โควิดภูเก็ตพุ่ง 742 ราย แนวโน้มสูงต่อเนื่อง-เตียงเริ่มไม่พอ

โควิดภูเก็ตพุ่ง 742 ราย แนวโน้มสูงต่อเนื่อง-เตียงเริ่มไม่พอ
มติชน
10 มกราคม 2565 ( 10:23 )
20
โควิดภูเก็ตพุ่ง 742 ราย แนวโน้มสูงต่อเนื่อง-เตียงเริ่มไม่พอ

วันที่ 10 มกราคม นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 9 มกราคม 2565 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 513 ราย ต่างประเทศ 2 ราย Phuket Sandbox 133ราย Test&Go 94 ราย รวม 742 ราย

 

จากการประเมินสถานการณ์ประเทศไทย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น จังหวัดภูเก็ตมีอัตราการพบเชื้อเฉลี่ย 7 วันย้อนหลังเท่ากับ 340 รายและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาก พบผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบ Test&Go และ Phuket Sandbox รวมทั้งการติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดเพิ่มสูงขึ้น อัตราครองเตียงรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาก เริ่มไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วย อัตราการเสียชีวิตแนวโน้มลดลง ผู้ติดเชื้อมีประวัติเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย การมีกิจกรรมร่วมกัน อาชีพสัมผัสนักท่องเที่ยว ทำงานในแหล่งท่องเที่ยวและมีความเชื่อมโยงการระบาดในกลุ่ม Test&Go

 

จากการสุ่มตรวจสายพันธุ์ตัวอย่างในจังหวัดพบเชื้อโอมิครอน ร้อยละ 66.3 สถานที่ LQ สำหรับกักกัน HRC เริ่มไม่เพียงพอ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข ปรับระดับการเตือนภัยโรคโควิด-19 สำหรับประชาชนและสถานประกอบการเป็นระดับ 4 งดเข้าสถานที่เสี่ยง สถานที่ระบบปิด สถานที่แออัด เช่น ร้านอาหารกึ่งผับ ซึ่งมีระบบระบายอากาศไม่ดี เน้นสื่อสารประชาชนกลับจากต่างจังหวัดให้เฝ้าสังเกตอาการตนเองอย่างน้อย 14 วัน, WFH, งดเข้าสถานที่เสี่ยง, และเร่งไปฉีดวัคซีนตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ หากพบการติดเชื้อ โทร.1330 สปสช. เพื่อลงทะเบียนรักษาแบบแยกกักที่บ้าน (Home Isolation)ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด หรือไปต่างประเทศหากไม่จำเป็น และกำหนดให้สถานประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการ Covid-Free Setting อย่างเคร่งครัด หากพบผู้ติดเชื้อให้ทำ Bubble & Seal ในโรงงาน

 

 

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเร่งรัดดำเนินการ 4 มาตรการ เปิดประเทศ ได้แก่ Vaccine, Universal Prevention, COVID Free Setting, ATK เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับการเปิดประเทศ แผนปฏิบัติการรองรับการระบาดในพื้นที่ จัดเตรียมระบบการรักษาผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มขึ้น ทั้งในส่วน รพ., รพ.สนาม, CI, Hospitel, AQ, Hotel Isolation, Home Isolation เพิ่มมาตรการชะลอการระบาดเป็นวงกว้าง โดยเฝ้าระวัง Event-based Surveillance และตรวจเชิงรุกด้วย ATK เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม 3, เข็มที่ 4 โดยเฉพาะกลุ่ม 608 กลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ

 

ด้านนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ได้กำชับให้ติดตามประเมินสถานการณ์การติดเชื้ออย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมทรัพยากร ทั้งด้านเตียง ยาและเวชภัณฑ์ รองรับโดยให้เน้นการจัดระบบการรักษาที่บ้านหรือชุมชน (Home Isolation : HI, Community Isolation : CI) เนื่องจากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย พร้อมมีระบบติดตามอาการ และสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ติดเชื้อและครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและแดง รวมถึงให้บริการผู้ป่วยอื่นๆ ได้ตามปกติ และ ให้เพิ่มการจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนมากที่สุดให้มีการจัดตั้งศูนย์คลินิกอุ่นใจในทุกอําเภอเพื่อดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง