รีเซต

ฮุนเซนชี้โควิด-19 อาจขวาง 'กัมพูชา' สู่ประเทศ 'รายได้ปานกลางระดับสูง'

ฮุนเซนชี้โควิด-19 อาจขวาง 'กัมพูชา' สู่ประเทศ 'รายได้ปานกลางระดับสูง'
Xinhua
6 ตุลาคม 2565 ( 16:06 )
15
ฮุนเซนชี้โควิด-19 อาจขวาง 'กัมพูชา' สู่ประเทศ 'รายได้ปานกลางระดับสูง'

 

พนมเปญ, 6 ต.ค. (ซินหัว) -- วันพฤหัสบดี (6 ต.ค.) สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระบุว่าการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) อาจขวางกั้นกัมพูชาในการมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงภายในปี 2030 และประเทศรายได้สูงภายในปี 2050

ฮุนเซนกล่าวระหว่างพิธีเปิดการประชุมอนาคตของกัมพูชา (Cambodia Outlook Conference) ประจำปี 2022 ว่าการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์เหล่านี้อาจถูกขวางกั้นด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำลงร้อยละ 3.1 ในปี 2020 และถือเป็นการเติบโตที่ติดลบครั้งแรกในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

ฮุนเซนระบุว่านอกเหนือจากสารพัดมาตรการทางสาธารณสุขแล้ว รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการฉีดวัคซีนแห่งชาติและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่แข็งแกร่งทั่วประเทศเพื่อรับมือโรคโควิด-19 ซึ่งช่วยให้กัมพูชาสามารถเปิดประเทศได้อย่างเต็มรูปแบบและปลอดภัยทั่วทุกภาคส่วน นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2021 จนถึงปัจจุบัน และทำให้เศรษฐกิจของกัมพูชาทยอยฟื้นตัวด้วยความยืดหยุ่นและแข็งแกร่ง

การดำเนินงานข้างต้นส่งผลให้เศรษฐกิจกัมพูชาเติบโตร้อยละ 3 ในปี 2021 และมีแนวโน้มเติบโตราวร้อยละ 5 และร้อยละ 6 ในปี 2022 และปี 2023 ตามลำดับ

นอกจากนั้นฮุนเซนเผยว่ารัฐบาลจะลงทุนเพิ่มเติมในด้านการดูแลสุขภาพ การคุ้มครองทางสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง