เตรียมเปิด "น้ำตกทีลอซู" 8 พ.ย.นี้ เช็กเงื่อนไขก่อนไปเที่ยวได้ที่นี่!

เตรียมเปิด "น้ำตกทีลอซู"  8 พ.ย.นี้ เช็กเงื่อนไขก่อนไปเที่ยวได้ที่นี่!
TNN ช่อง16
26 ตุลาคม 2564 ( 10:19 )
17
เตรียมเปิด "น้ำตกทีลอซู"  8 พ.ย.นี้ เช็กเงื่อนไขก่อนไปเที่ยวได้ที่นี่!

วันนี้( 26 ต.ค.64) ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง จ.ตาก นายวัชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง จ.ตาก ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุ้มผาง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.อุ้มผาง  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนันทุกตำบล และประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์อุ้มผาง รวมทั้งกรรมการชมรมการท่องเที่ยวอนุรักษ์อุ้มผาง ทั้งนี้เพื่อพิจารณาเปิด "น้ำตกทีลอซู" ซึ่งเป็นน้ำตกมรดกโลก ในการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวศึกษาแหล่งธรรมชาติได้ หลังจากที่หน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ปิดน้ำตกทีลอซูมาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.64 เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้  และไม่สามารถเปิดได้ตามปกติเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) 


ภาพจาก นักข่าวจังหวัดตาก


 


โดยที่ประชุมเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คล้ายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและจำกัดขอบเขตพื้นที่การระบาดของโรคได้ และผู้ป่วยที่มีอาการของโรครุนแรงได้ลดจำนวนลงในขณะที่มีผู้รักษาจนหายปกติมีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้นครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงมีมติเปิดน้ำตกทีลอซู ให้มีการท่องเที่ยว และศึกษาทางธรรมชาติได้ในวันที่ 8 พ.ย.2564 

การเปิดน้ำตกทีลอซูครั้งนี้ ทางอำเภออุ้มผางได้กำหนดมาตรการสำหรับนักท่องเที่ยวไว้ดังนี้คือ ต้องเข้าไปพื้นที่น้ำตกได้ไม่เกิน 250 คนต่อช่วงเวลา ทุกคนต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด19 แล้ว 2 ครั้ง ไม่เกิน 72 ชั่วโมง , ได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน และสำหรับผู้ป่วยเป็นโควิด-19 มาก่อน แต่ได้รักษาอาการป่วยจนหาย และได้รับการพักฟื้นโดยการกักตัว 28 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน และต้องแสดงเอกสารการรักษาให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทราบ  รวมไปถึงมาตรการอื่นๆตามที่ทางหน่วยงานสาธารณสุขได้กำหนดไว้ 


ภาพจาก นักข่าวจังหวัดตาก


 


สำหรับมาตรการดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศและแผนเปิดประเทศเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้อำเภอพิจารณาการเปิดแหลงท่องเที่ยวดังกล่าวมีความเหมาะสมพร้อมมาตรการต่างๆภาพจาก นักข่าวจังหวัดตาก


 ภาพจาก นักข่าวจังหวัดตาก
ข้อมูลจาก  นักข่าวจังหวัดตาก

ภาพจาก นักข่าวจังหวัดตาก


 


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง