รีเซต

เฟอร์นิเจอร์จาก 'ต้นปาล์ม' อุตสาหกรรมเก่าแก่ในอิรัก

เฟอร์นิเจอร์จาก 'ต้นปาล์ม' อุตสาหกรรมเก่าแก่ในอิรัก
Xinhua
22 มกราคม 2567 ( 21:40 )
27
เฟอร์นิเจอร์จาก 'ต้นปาล์ม' อุตสาหกรรมเก่าแก่ในอิรัก

แบกแดด, 22 ม.ค. (ซินหัว) -- ต้นปาล์มจัดเป็นพืชพันธุ์ที่มีนัยสำคัญทางวัฒนธรรมต่อวิถีชีวิตของชาวอิรัก โดยมีหลายอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากต้นปาล์มออกมาเป็นเก้าอี้ โต๊ะ เตียงนอน หรือกรงนก ที่ถือเป็นงานฝีมือคุณค่าสูงหากเยือนตลาดเก่ามาฮัลนี ณ ใจกลางย่านคาดิมิยาของกรุงแบกแดด จะพบเห็นช่างฝีมือทำงานกันอย่างแข็งขัน ดังเช่น อาบู อัล-อับบาส เจ้าของโรงผลิตเฟอร์นิเจอร์ในบ้านจากใบปาล์ม ผู้สืบทอดธุรกิจจากบรรพบุรุษเพื่อหาเลี้ยงชีพอาบูอธิบายว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเจ้าของสวน เจ้าของร้านกาแฟเก่าแก่ และผู้ที่เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมนี้ พร้อมเสริมว่าการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากใบปาล์มถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเก่าแก่ของอิรัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง