รีเซต

หางานเกาหลีใต้! ข่าวดีเปิดรับชายไทยกว่า 2 พันคน รีบสมัครเลยก่อนหมดเขต

หางานเกาหลีใต้! ข่าวดีเปิดรับชายไทยกว่า 2 พันคน รีบสมัครเลยก่อนหมดเขต
TNN ช่อง16
14 กรกฎาคม 2566 ( 14:03 )
115
หางานเกาหลีใต้! ข่าวดีเปิดรับชายไทยกว่า 2 พันคน รีบสมัครเลยก่อนหมดเขต

หางานเกาหลีใต้! ข่าวดีเปิดรับชายไทยไปทำงานเกาหลีใต้ในกิจการเกษตรและปศุสัตว์ กว่า 2 พันคน รีบสมัครเลยก่อนหมดเขต

 

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 13 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) โดยในรอบนี้ได้รับโควตาผู้สอบผ่านประเภทงานเกษตร/ปศุสัตว์ เพศชาย จำนวน 2,513 อัตรา 

ซึ่งภายหลังจากดำเนินการทดสอบเสร็จสิ้น จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาจนครบจำนวนที่กำหนดตามโควตา และผู้มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวจะมีสิทธิยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบฯ พร้อมขึ้นทะเบียนไว้ 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการทดสอบ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 กรกฎาคม 66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 


รายละเอียดการสมัคร


ผู้ที่ประสงค์จะสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี สามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน 

สามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียน คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 13  

ซึ่งแรงงานที่สนใจสมัครทดสอบภาษาเกาหลีฯ ต้องยื่นคำขอการสมัคร โดยคนหางานกรอกข้อมูลการสมัครและแนบเอกสารผ่านระบบออนไลน์ เลือกศูนย์สอบ ซึ่งมีสถานที่สอบให้เลือก 2 ศูนย์ คือ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร และศูนย์สอบอุดรธานี มีค่าสมัครสอบ จำนวน 890 บาท 

สามารถชำระได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ 1.เคาน์เตอร์ 2.ATM / ADM 3.Internet Banking ของธนาคารกรุงไทย และ 4.ต่างธนาคาร Cross Bank Bill Payment 


คุณสมบัติผู้สมัคร  


- เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 18 - 39 ปี 

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 

- สายตาไม่บอดสี 

- ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง 

- ไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด 

- มีความประพฤติดี 

- ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ เคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด  

- ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10


ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) และได้รับการอนุมัติข้อมูลบัญชีรายชื่อเพื่อเสนอให้นายจ้างพิจารณาคัดเลือกไม่ได้รับรองว่าผู้สมัครจะได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีทุกคน กรณีมีนายจ้างคัดเลือกแต่ถูกยกเลิกสัญญาจ้างงาน ซึ่งความผิดเกิดจากนายจ้างจะถูกนำรายชื่อเสนอให้นายจ้างรายใหม่คัดเลือก หากความผิดเกิดจากผู้สมัคร จะถูกลบรายชื่อออกจากระบบ 

กรณีไม่มีนายจ้างคัดเลือกภายใน 1 ปี กรมการจัดหางานจะต่ออายุบัญชี รายชื่อให้ปีที่ 2 โดยไม่ต้องสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ใหม่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางานข้อมูลจาก กรมการจัดหางาน

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง